1.1.3.6 ADR. Najczęstsze pytania.

W tym wpisie

1.1.3.6 ADR to skrót dla wyłączenia prawdopodobnie wykorzystywanego najczęściej tuż po LQ. Dość szczegółowo opisywałem je wcześniej i klikając tutaj możesz się z nim zapoznać. Pisałem tam o zastosowaniu tego wyłączenia krok po kroku. Od tamtego czasu rozmawiałem o tym z różnymi osobami i pomyślałem, że fajnie będzie zebrać najważniejsze informacje w innej formie – pytań i odpowiedzi. W tej samej formie opisałem też wyłączenie LQ. Całość staram się zawrzeć tak zwięźle, jak to tylko możliwe. W pozostałych kwestiach odsyłam do poprzedniego wpisu na ten temat. Od niedawna prowadzę też webinar na ten temat. Zapraszam!

Czy potrzebuję doradcy ADR?

Nie. Wymaganie wyznaczenia doradcy ADR nie dotyczy wyłączeń. Nadal jednak powinieneś wypełnić niektóre z wymagań Umowy ADR. Jednym z takich wymagań jest zapewnienie szkoleń stanowiskowych osobom mającym do czynienia z ADR na wyłączeniach. Podstawą dla tego wymagania jest dział 1.3 oraz przepis 8.2.3 umowy ADR. Takie szkolenie może przeprowadzić doradca ADR. Do tego celu nie musisz oczywiście podpisywać umowy o doradztwo. Wystarczy przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego jako jednorazowej usługi (chociaż samo szkolenie powinno być uzupełniane od czasu do czasu).

Czy wyłączenie 1.1.3.6 ADR jest jedynym wyłączeniem spod przepisów?

Nie. Pomimo tego, że często jest stosujemy (nazywane inaczej „wyłączeniem do 1000 pkt”), istnieje wiele innych. Wśród nich jest np. Limited Quantity (Ilości ograniczone), Excepted Quantity, czy też wyłączenia ze względu na charakter operacji transportowych. Niestety dość często zdarza się, że różne osoby mylą ze sobą różne wyłączenia ADR. Niektórzy uważają, że istnieje tylko jedno „wyłączenie ADR”. Dlatego ważne jest, żeby poznać przynajmniej najważniejsze wyłączenia ADR, co pozwoli na swobodne stosowanie ich w codziennej pracy i odróżnienie od innych, chociażby 1.1.3.6 ADR.

Czy kierowca musi posiadać uprawnienia ADR?

Nie, ale tak jak w przypadku pozostałego personelu, kierowcy powinni przejść szkolenie stanowiskowe w odpowiednim zakresie.

Czy pojazd musi być oznakowany?

Nie. Zdarza się jednak, że część transportu odbywa się drogą morską. Obowiązują wtedy przepisy IMDG. Dlatego armatorzy wymagają oznakowania pojazdu na promach, nawet gdy ten wiezie towar w oparciu o wyłączenie 1.1.3.6 – IMDG takiego wyłączenia po prostu nie przewiduje.

Czy potrzebne jest specjalne wyposażenie pojazdu?

Nie, wystarczy wypełnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, tj. wyposażyć pojazd w gaśnicę ABC o minimalnej pojemności 2 kg.

Jakie ilości ADR LQ można tak przewieźć?

Wyłączenie 1.1.3.6 dzieli towary na 5 kategorii transportowych. Kolejno, wg odpowiedniej kategorii, można przewieźć w ten sposób 0, 20, 333 lub 1000 jednostek (litrów lub kilogramów, odpowiednio dla towaru). Ostatnia kategoria zezwala na przewóz towarów „bez ograniczeń”. Tych towarów nie ma zbyt wielu i większość przewoźników nie postrzega ich jako towary niebezpieczne, stąd zazwyczaj pomija się tę kategorię. W kwestii tego, w jaki sposób klasyfikować towar do danej kategorii, odsyłam do wcześniejszego wpisu.

Jak zapakować taki towar niebezpieczny?

Towar niebezpieczny przewożony na podstawie wyłączenia 1.1.3.6 musi zostać zapakowany tak, jak tzw. „pełny ADR”. Obowiązują więc wymagania dotyczące opakowań certyfikowanych, oznakowania sztuk przesyłek itd. Ta kwestia dobrze pokazuje, dlaczego personel musi zostać przeszkolony w odpowiednim zakresie – każda zaangażowana osoba musi znać podstawowe przepisy dotyczące pakowania i znakowania takich przesyłek. Nawet jeśli są na wyłączeniu.

Czy na dokumentach wymagany jest jakiś wpis?

Tak. Poza umieszczeniem w dokumentach prawidłowej nazwy przewozowej oraz innych informacji wymaganych przez umowę ADR konieczne jest także wypisanie ilości towarów ADR przewożonych w danej jednostce. Należy dokonać tego z podziałem na kategorie transportowe oraz zawrzeć sumę punktów ADR. O tym wymaganiu także pisałem więcej we wcześniejszym wpisie.

Pamiętaj.

Wyłączenie 1.1.3.6 ADR zwalnia nas z niektórych wymagań. Należy jednak pamiętać, że towary transportowane w ten sposób nie tracą swoich niebezpiecznych właściwości. Między innymi dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia stanowiskowego personelowi, który pracuje z takimi towarami. Częścią takiego szkolenia musi być omówienie odpowiednich dla danego towaru procedur ratowniczych.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź