1.1.3.6 adr

1.1.3.6 ADR to pewien skrót dla wyłączenia prawdopodobnie wykorzystywanego najczęściej tuż po LQ. Dość szczegółowo opisywałem je wcześniej i klikając tutaj można się z nim bliżej zapoznać. Pisałem tam o zastosowaniu tego wyłączenia krok po kroku. Od tamtego czasu rozmawiałem jednak na ten temat z różnymi osobami i postanowiłem zebrać najważniejsze informacje w innej formie – pytań i odpowiedzi. W tej samej formie opisałem też wyłączenie LQ. Całość staram się zawrzeć tak zwięźle, jak to tylko możliwe. W pozostałych kwestiach odsyłam do poprzedniego wpisu na ten temat.

Czy potrzebuję doradcy ADR?

Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. Wymaganie wyznaczenia doradcy ADR nie dotyczy wyłączeń, ale więcej na ten temat można przeczytać tutaj, do czego zachęcam. Pozostaje jednak kwestia wypełnienia niektórych wymagań w przypadku wyłączenia 1.1.3.6 ADR. Jednym z takich wymagań jest zapewnienie szkoleń stanowiskowych osobom mającym do czynienia z ADR na wyłączeniach. Podstawą dla tego wymagania jest dział 1.3 oraz przepis 8.2.3 umowy ADR. Takie szkolenie powinien zapewnić właśnie doradca ADR. W takiej sytuacji oczywiście nie ma potrzeby wyznaczania doradcy ADR w oparciu o stałą współpracę. Wystarczy przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego jako jednorazowej usługi (chociaż samo szkolenie stanowiskowe powinno być uzupełniane od czasu do czasu).

Czy wyłączenie 1.1.3.6 ADR jest jedynym wyłączeniem spod przepisów?

Nie. Pomimo tego, że jest to najczęściej poruszane wyłączenie (nazywane inaczej „wyłączeniem do 1000 pkt”), istnieje wiele innych. Wśród nich jest np. Limited Quantity (Ilości ograniczone), Excepted Quantity, czy też wyłączenia ze względu na charakter operacji transportowych. Niestety dość często zdarza się, że różne osoby mylą ze sobą różne wyłączenia ADR. Niektórzy uważają, że istnieje tylko jedno „wyłączenie ADR”. Dlatego tak ważne jest, żeby poznać przynajmniej najważniejsze wyłączenia ADR, co pozwoli na swobodne stosowanie ich w codziennej pracy i odróżnienie od innych, chociażby 1.1.3.6 ADR.

Czy kierowca musi posiadać uprawnienia ADR?

Nie. Jednak tak jak w przypadku pozostałego personelu, kierowcy powinni odebrać szkolenie stanowiskowe w odpowiednim zakresie.

Czy pojazd musi być oznakowany?

Nie. Zdarza się jednak, że część transportu odbywa się drogą morską. Obowiązują wtedy przepisy IMDG. Właśnie dlatego armatorzy wymagają oznakowania pojazdu na promach, nawet gdy ten wiezie towar w oparciu o wyłączenie 1.1.3.6 – IMDG takiego wyłączenia po prostu nie przewiduje.

Czy potrzebne jest jakieś specjalne wyposażenie pojazdu?

Nie. Należy jedynie wypełnić wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, tj. wyposażyć pojazd w odpowiednią gaśnicę.

Jakie ilości ADR można tak przewieźć?

Wyłączenie 1.1.3.6 dzieli towary na 5 kategorii transportowych. Kolejno, wg odpowiedniej kategorii, można przewieźć w ten sposób 0, 20, 333 lub 1000 jednostek (litrów lub kilogramów, odpowiednio dla towaru). Ostatnia kategoria zezwala na przewóz towarów „bez ograniczeń”. Tych towarów nie ma zbyt wiele i większość przewoźników nie postrzega ich jako towary niebezpieczne, stąd zazwyczaj pomija się tę kategorię. W kwestii tego, w jaki sposób klasyfikować towar do danej kategorii, odsyłam do wcześniejszego wpisu.

Jak zapakować taki towar niebezpieczny?

Towar niebezpieczny przewożony na podstawie wyłączenia 1.1.3.6 musi zostać zapakowany tak, jak tzw. „pełny ADR”. Obowiązują więc wymagania dotyczące opakowań certyfikowanych, oznakowania sztuk przesyłek itd. Ta kwestia dobrze pokazuje, dlaczego personel musi zostać przeszkolony w odpowiednim zakresie – każda zaangażowana osoba musi znać podstawowe przepisy dotyczące pakowania i znakowania takich przesyłek. Nawet jeśli są na wyłączeniu.

Nalepki ADR są już dostępne w naszym sklepie internetowym! Kliknij i sprawdź.

Czy na dokumentach wymagany jest jakiś wpis?

Tak. Poza umieszczeniem w dokumentach prawidłowej nazwy przewozowej oraz innych informacji wymaganych przez umowę ADR konieczne jest także wypisanie ilości towarów ADR przewożonych w danej jednostce. Należy dokonać tego z podziałem na kategorie transportowe oraz zawrzeć sumę punktów ADR. O tym wymaganiu także pisałem więcej we wcześniejszym wpisie.

Uwaga

Wyłączenie 1.1.3.6 ADR zwalnia nas z niektórych wymagań. Należy jednak pamiętać, że towary transportowane w ten sposób nie tracą swoich niebezpiecznych właściwości. Między innymi dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia stanowiskowego personelowi, który pracuje z takimi towarami. Częścią takiego szkolenia musi być omówienie odpowiednich dla danego towaru procedur ratowniczych.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *