CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Mówiąc w bardzo dużym skrócie – jeśli masz do czynienia z towarami niebezpiecznymi przewożonymi pojazdami oznakowanymi tablicami barwy pomarańczowej, jest duża szansa, że dotyczy cię wymóg wyznaczenia doradcy ADR.

Ponieważ poszczególne sytuacje mimo wszystko mogą się od siebie różnić, warto skontaktować się w tej sprawie z doradcą ADR i ustalić stan faktyczny ponad wszelką wątpliwość.

Najprostszym, najszybszym i najtańszym sposobem jest podpisanie umowy o doradztwo ADR.

Uprawnienia doradcy ADR są niezależne od BHP. Jeśli pracownik służby BHP posiada świadectwo doradcy ADR, może pełnić jego obowiązki. Jeśli jednak nie posiada takich uprawnień najprostszym rozwiązaniem jest wyznaczenie doradcy spoza firmy na podstawie umowy o doradztwo ADR.

Tak. Jest to konieczne nawet wtedy, kiedy personel pracuje z towarami niebezpiecznymi na wyłączeniach spod przepisów ADR. Szkolenie stanowiskowe prowadzone jest najczęściej przez doradcę ADR i powinno być dostosowane do zakresu obowiązków i odpowiedzialności szkolonego personelu.

Wyłączenia ADR stanowią szersze zagadnienie. Ich stosowanie w praktyce nie jest skomplikowane, ale wymaga podstawowej wiedzy. Personel pracujący z takimi towarami powinien zostać przeszkolony w odpowiednim zakresie.

NAPISZ DO NAS