Wyłączenie 1.1.3.6 – proste, praktyczne przykłady

Wyłączenie 1.1.3.6 dotyczy ilości przewożonych w jednostce transportowej. Wszystkie towary niebezpieczne, które mogą skorzystać z tego wyłączenia, są przyporządkowane do odpowiedniej kategorii. Kategorię przypisaną do konkretnego materiału znajdujemy w tabeli 3.2 umowy ADR (nazywanej Tabelą A).

Kiedy z tabeli 3.2 wyczytamy kategorię transportową, wystarczy odnieść się do tabeli zawartej pod punktem 1.1.3.6.3. Wskazuje ona na konkretne ograniczenia ilościowe dla danej kategorii. Umowę ADR pobierzesz za darmo na końcu tego wpisu, a jej drukowaną wersję można kupić w naszym Sklepie. O tym samym wyłączeniu pisałem też tutaj – tym razem w formie krótkich pytań i odpowiedzi.

Przykład

Jeśli nadajesz, a tym samym pakujesz, przesyłki zawierające urządzenia elektroniczne z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym o pojemności nieco ponad 100 Wh, sprawa wygląda następująco.

Żeby ustalić, czy możliwe jest skorzystanie z tego wyłączenia, odnajdujemy taki towar niebezpieczny w tabeli 3.2. Znajdujemy go pod następującym numerem UN oraz nazwą i opisem:

UN 3481 AKUMULATORY LITOWO-JONOWE W URZĄDZENIACH lub AKUMULATORY LITOWO-JONOWE ZAPAKOWANE Z URZĄDZENIAMI (włącznie z akumulatorami litowo-jonowo polimerowymi)

1.1.3.6

Idąc w prawą stronę tabeli znajdziesz kolumnę Kategoria transportowa (kolumna nr 15). Odczytujemy, że w tym przypadku towar przyporządkowano do 2 kategorii transportowej. Teraz idź do przepisu 1.1.3.6. Z tabeli, którą tam znajdziesz, odczytasz maksymalną ilość, jaką możesz przewieźć jednym pojazdem dla tej kategorii transportowej korzystając z tego wyłączenia.

1.1.3.6

Powyższy wycinek tabeli odnosi się tylko do kategorii 2. Szybko się zorientujesz, że szukany przez nas numer UN został wymieniony tu jeszcze raz (chociaż tabela ta powtarza tylko niektóre z numerów UN objętych tym wyłączeniem). Przede wszystkim interesuje nas liczba po prawej stronie tabeli. Informuje ona o maksymalnej możliwej ilości przewożonych materiałów przy wykorzystaniu wyłączenia ADR 1.1.3.6. W przypadku UN 3481 są to 333 kg. Co ważne, wielkość opakowania nas nie ogranicza. W przypadku niektórych towarów oznacza to, że możemy nadać w ten sposób DPPL (tzw. Mauser) o pojemności 1000 litrów (w przypadku 3 kategorii transportowej).

Przykład UN 3481 jest o tyle dobry, że warto na jego podstawie wskazać, którą wagę bierzemy pod uwagę do korzystania z tego wyłączenia. Może zdarzyć się tak, że całe urządzenie waży np. 100 kg, ale waga akumulatora litowo-jonowego zamontowanego w nim wynosi tylko 1 kg. Urządzenie, jako całe, nie stwarza zagrożenia w rozumieniu Umowy ADR – zagrożenie stwarza tylko akumulator litowo-jonowy w nim zawarty. Dlatego bierzemy pod uwagę tylko wagę netto akumulatora. Jeśli mamy do przewiezienia jedno takie urządzenie, niewiele to zmienia. Ale gdybyśmy chcieli przewieźć 240 takich urządzeń (24 tony), to waga łączna akumulatorów wyniosłaby w tym przypadku 240 kg – nadal więc moglibyśmy skorzystać z tego wyłączenia.

Wyłączenie 1.1.3.6 - procedura wykorzystania

 1. W tabeli 3.2 umowy ADR wyszukujemy numer UN, który nas interesuje i sprawdzamy przyporządkowaną mu kategorię transportową.

 2. W tabeli pod przepisem 1.1.3.6 sprawdzamy maksymalną ilość na jednostkę transportową.

 3. Jeśli nasza ilość nie przekracza tej wskazanej po prawej stronie tabeli, możemy skorzystać z wyłączenia.

Potrzebujesz wsparcia przy tym wyłączeniu?
Daj nam znać!

Wyłączenie do 1000 pkt ADR

Skorzystanie z tego wyłączenia wygląda nieco inaczej, kiedy chcemy przewieźć towary niebezpieczne należące do różnych kategorii transportowych. Należy wtedy zastosować odpowiedni przelicznik przewidziany dla danej kategorii:

 • kat. 0 – brak możliwości skorzystania z wyłączenia 1.1.3.6;
 • kat. 1 – ilość materiałów niebezpiecznych pomnożona razy 50;
 • kat. 1 – tylko numery UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 i 1017 – ilość materiałów niebezpiecznych pomnożona razy 20;
 • kat. 2 – ilość materiałów niebezpiecznych pomnożona razy 3;
 • kat. 3 – ilość materiałów niebezpiecznych pomnożona razy 1;
 • kat. 4 – bez ograniczeń.

Suma punktów uzyskana w ten sposób nie może przekroczyć 1000. Stąd popularna nazwa często używana przez spedytorów – wyłączenie ADR do 1000 pkt (nadal jednak korzystamy z przepisu 1.1.3.6 – to cały czas to samo wyłączenie).

Przykład

Weźmy wcześniej już wspomniane UN 3481 w ilości 240 kg. Chcemy do tego transportu dołączyć jeszcze 3 kg materiału niebezpiecznego o nazwie przewozowej trójfluorek chloru, o numerze UN 1749. Został on przypisany do kategorii transportowej 1.

Ponieważ UN 3481 należy do kat. 2, mnożymy 240 razy 3. Otrzymujemy 720.

Ponieważ UN 1749 należy do kat. 1, mnożymy 3 razy 50. Otrzymujemy 150.

Sumujemy obydwa wyniki i otrzymujemy 870. Wynik jest niższy niż 1000, możemy więc nadal skorzystać z wyłączenia ADR 1.1.3.6 i załadować powyższe przesyłki na jedną jednostkę transportową (pojazd).

Istotne kwestie przy stosowaniu wyłączenia 1.1.3.6

Co najważniejsze, pojazd przewożący towar na tym wyłączeniu nie musi być oznaczony tablicami barwy pomarańczowej. Kierowca nie musi posiadać uprawnień ADR. Na przewoźniku nie ciąży też wymóg wyposażenia załogi pojazdu w pisemne instrukcje.

Niektóre wymogi nadal należy spełnić, a w tym:

 • pojazd musi być wyposażony w gaśnicę o minimalnej pojemności 2 kg;

 • personel musi być przeszkolony w zakresie wymagań związanych z takim przewozem (tzw. szkolenie stanowiskowe);

 • obowiązuje zakaz otwierania sztuk przesyłek przez kierowcę;

 • latarka, której używa kierowca, nie może mieć powierzchni metalowych (tj. nie może powodować iskrzenia);

 • obowiązuje zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) w czasie manipulowania ładunkiem wewnątrz pojazdu jak i w jego pobliżu;

 • obowiązują zakazy ładowania razem oraz środki ostrożności w przypadku przewozu razem z żywnością;

 • obowiązują wymagania dotyczące nadzorowania pojazdów.

Do tego dochodzi kilak wymagań, które musi spełnić nadawca korzystający z tego wyłączenia:

 • w jednostce transportowej powinny znajdować się dokumenty transportowe przygotowane tak, jakby był to zwykły przewóz ADR, a towary niebezpieczne powinny być w nim podzielone na kategorie transportowe i dla każdej kategorii transportowej powinna być podliczona liczba punktów;

 • jeśli przewóz odbywa się przed przewozem morskim, należy dostarczyć certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu;

 • należy użyć opakowań certyfikowanych;

 • opakowania powinny być oznakowane nalepkami, znakami oraz napisami (zgodnie ze standardowymi wymaganiami ADR).

Jakie korzyści daje wyłączenie 1.1.3.6?

Największe korzyści odnoszą przewoźnicy, którzy tylko okazjonalnie zajmują się transportem towarów niebezpiecznych. Drugą grupą są załadowcy, którzy z określonych przyczyn nadają niewielkie ilości określonych towarów niebezpiecznych.

W przypadku przewoźników, czy też spedycji pośredniczących w transporcie, bardzo ważne jest szkolenie pracowników. Jeśli spedytor nie rozumie, na czym polega to wyłączenie, a wręcz myli je z innymi wyłączeniami, prawdopodobnie firma nie skorzysta z możliwości, które daje jej umowa ADR.

Jeśli jako właściciel takiego przedsiębiorstwa planujesz lepiej wykorzystywać to i inne wyłączenia, praktyczne może okazać się zaplanowanie praktycznego szkolenia dla personelu. W gruncie rzeczy umowa ADR nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia pracownikom szkoleń stanowiskowych. Dotyczy to także sytuacji, w której pracownicy mają do czynienia tylko z towarami niebezpiecznymi na wyłączeniu, np. 1.1.3.6. Co więcej, takie szkolenie musi zostać udokumentowane. Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń stanowiskowych ADR. Chętnie zajmę się przeprowadzeniem go w Państwa firmie, wobec czego zapraszam do kontaktu.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź