Plan ochrony ADR. 4 rzeczy, które musisz wiedzieć.

W tym wpisie

Plan ochrony ADR jest istotnym elementem przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepisy te często nazywa się „antyterrorystycznymi”, ponieważ ich zadaniem jest w gruncie rzeczy ograniczenie ryzyka wpadnięcia określonych towarów w ręce ludzi, którzy mogliby je wykorzystać w zamachach.

Być może w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl materiały wybuchowe i radioaktywne. Te oczywiście najłatwiej wykorzystać w takich celach, ale plan ochrony ADR dotyczy także towarów codziennego użytku, w tym na przykład benzyny i gazu przewożonych w określonych ilościach.

Przybliżymy kilka najważniejszych informacji, które dadzą punkt wyjścia do tego, co należy zrobić dalej.

Kiedy plan ochrony ADR jest wymagany

Na potrzeby tego wpisu pominiemy towary klasy 7, czyli materiały promieniotwórcze. Ich przewóz jest na tyle szczególny, że należy poświęcić mu należytą uwagę i zacząć jego realizację od kontaktu z doradcą ADR (to samo dotyczy innych towarów niebezpiecznych, jednak naruszenie odpowiednich przepisów w przypadku przewozu materiałów promieniotwórczych wiążę się ze szczególnym ryzykiem).

Dla towarów niebezpiecznych pozostałych klas Umowa ADR przewidziała tabelę, w której wdrożenie planu ochrony uzależniono od kilku elementów, a towary podzielono na klasy z uwzględnieniem grup pakowania.

plan ochrony adr

Zacznijmy od wyjaśnienia pojawiających się dodatkowych symboli:

 • „a” – nie dotyczy,
 • „b” – niezależnie od ilości towarów, przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych nie mają zastosowania.

Jeśli na przykład zajmujesz się przewozem paliw, wiesz, że są one przyporządkowane do klasy 3. Po odszukaniu klasy 3 w powyższej tabeli odnajdujemy dwie pozycje. Paliwa są materiałami zapalnymi ciekłymi ale występują w różnych grupach pakowania. Obowiązek wdrożenia planu ochrony ADR dotyczy – zgodnie z tabelą – tylko materiałów zapalnych ciekłych grup pakowania I i II. Jeśli zatem przewozisz w cysternie powyżej 3000 L oleju napędowego przypisanego do grupy pakowania III, obowiązek wdrożenia planu ochrony cię nie dotyczy. Jeśli jednak oprócz oleju napędowego zdarza się, że przewozisz także benzynę, którą przypisano do II grupy pakowania, jesteś zobowiązany wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie plan ochrony ADR.

Jeśli weźmiemy dalej pod uwagę przykład benzyny, zobaczymy że poza pierwszą kolumną dotyczącą przewozu w cysternach, mamy także przewóz luzem oraz w sztukach przesyłki. Oczywiście przewóz luzem nie dotyczy benzyny (cieczy nie przewozimy luzem), dlatego w kolejnej kolumnie znajdujemy literę „a”, co oznacza „nie dotyczy”.

W przypadku przewozu w sztukach przesyłek dla benzyny mamy literę „b”, co oznacza, że bez względu na ilość przewożonej tak benzyny (np. w kanistrach) nie ma konieczności wdrażania planu ochrony ADR.

Kto powinien wdrożyć plan ochrony ADR

Umowa ADR określa jasno, że obowiązek ten dotyczy wszystkich uczestników przewozu biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka, czyli:

 • przewoźników,
 • nadawców,
 • odbiorców,
 • załadowców,
 • pakujących,
 • napełniających,
 • rozładowców.
Co ciekawe, obowiązek ten dotyczy także nadawców towarów niebezpiecznych. Zgodnie z odpowiednim przepisem przejściowym nadawcy do końca 2022 roku nie są zobowiązani do wyznaczania doradcy ADR. Nie są jednak zwolnieni z innych obowiązków takich jak szkolenie personelu innego niż kierowcy czy też wdrożenie planu ochrony ADR, jeśli pracują z towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka.

Sprawa ma się podobnie z odbiorcami. Uczestnicy przewozu towarów ADR, którzy jedynie odbierają te towary (a rozładunku dokonuje w ich imieniu ktoś inny), także nie są zobowiązani do wyznaczenia doradcy ADR. Są zobowiązani jednak wdrożyć plan ochrony ADR w przypadkach opisanych w tym wpisie.

Co zawiera plan ochrony ADR

Plan ochrony powinien obejmować co najmniej następujące elementy:

 • podział obowiązków w zakresie ochrony wraz ze wskazaniem kompetentnych osób do ich wykonywania,
 • wykaz towarów podlegających ochronie,
 • opis wykonywanych czynności wraz z oceną związanych z nimi zagrożeń,
 • szczegółowy wykaz przedsięwzięć, które powinny być zastosowane w celu zminimalizowania zagrożeń, odpowiednio do zakresu obowiązków i odpowiedzialności uczestnika przewozu,
 • skuteczne i aktualne procedury powiadamiania i postępowania w przypadkach zagrożeń,
 • procedury oceny i testowania planów ochrony oraz procedury przeglądów okresowych i aktualizacji tych planów,
 • działania zapewniające ochronę fizyczną informacji o transporcie zawartych w planie ochrony,
 • działania zapewniające ograniczenie dostępu do informacji o operacjach transportowych zawartych w planie ochrony wyłącznie do osób upoważnionych.
Plan ochrony ADR powinien uwzględniać powyższe elementy w sposób możliwie najbardziej praktyczny ułatwiający stosowanie go w codziennej pracy z towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka.

Jak wdraża się plan ochrony

Wdrożenie planu ochrony wiążę się z przeprowadzeniem krótkiego szkolenia obejmującego zagadnienia poruszone w planie. Szkoleniem obejmuje się wszystkie osoby pracujące z towarami niebezpiecznymi dużego ryzyka.

Warto pamiętać również o tym, że za wprowadzenie planu ochrony w firmie odpowiada przedsiębiorca. Jeśli przy przedsiębiorstwie działa wyznaczony doradca ADR, jego obowiązkiem jest monitorowanie kwestii związanych z wprowadzeniem i przestrzeganiem planu ochrony, ale wymaga to pełnej współpracy ze strony zarządzającego przedsiębiorstwem.

Ten wpis nie wyczerpuje też wszystkich kwestii związanych z planem ochrony. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę przyjrzenia się bliżej temu zagadnieniu, następnie nawiązania współpracy z doradcą ADR, który wesprze we wdrożeniu i stosowaniu takiego planu. Zapraszam do kontaktu!

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź