SZKOLENIE
STANOWISKOWE ADR

Wypełnisz obowiązek prawny

Szkolenie jest wymagane przepisami Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Nie musisz rezerwować więcej niż jednego dnia

Dostosujemy się do Twojej firmy i uszanujemy cenny czas Twoich pracowników

Twoi pracownicy zyskają nowe kompetencje

Treści będą dostosowane do warunków pracy, a żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi

Zobacz nasz orientacyjny cennik

  • Szkolenie stanowiskowe ADR od 150 zł

Powyższa cena jest ceną brutto w przeliczeniu na jedną szkoloną osobą. Ponieważ szkolimy pojedyncze osoby, jak i całe zespoły podzielone na grupy, wiele wycen wykonujemy indywidualnie.

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowią przepisy Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepisy 1.3.1 oraz 8.2.3 Umowy ADR, wymagają, by „osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków […] Niniejsze wymaganie dotycz osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych” oraz kierowcy dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych w oparciu o jedno z wyłączeń ADR.

Artykuł 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wymaga, by uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych przeszkolił osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględniania zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia.

Lokalizacja

Większość szkoleń stanowiskowych prowadzimy u naszych klientów. Potrzebna jest jedynie sala z dostępem do telewizora lub rzutnika.

Plan ramowy szkolenia

Szkolenie prowadzimy zgodnie z przepisami Umowy ADR. Każde szkolenie obejmuje 3 części w ramach których treści są dostosowane do szkolonej kadry:

  • szkolenie ogólne - zaznajamia pracowników z przepisami ogólnymi dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych,
  • szkolenie stanowiskowe - odpowiada ściśle obowiązkom i odpowiedzialności szkolonych osób, tym samym skupia się na szczegółach związanych z ich pracą,
  • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa - ma na celu zaznajomienie personelu z zagrożeniami stwarzanymi przez towary niebezpieczne oraz zapoznanie ich z bezpiecznymi sposobami postępowania oraz z procedurami ratowniczymi.

Uzyskane zaświadczenie

Szkolenie kończy się wydaniem właściwego zaświadczenia każdemu uczestnikowi. Zaświadczenie wskazuje zarówno pracownika jak i pracodawcę zlecającego przeprowadzenie szkolenia. Określamy na nim także zakres treści, które zostały poruszone.

Szkolenie stanowiskowe ADR

Sprawdź najczęściej zadawane pytania

Zazwyczaj organizujemy szkolenia z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Jeśli pozwala nam na to harmonogram, prowadzimy szkolenia także w weekendy. Najczęściej może się okazać, że czas oczekiwania będzie nieco dłuższy.

Nie. Szkolenie kończy się jedynie wydaniem zaświadczenia.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Możesz też do nas napisać. Czekamy!

ZOBACZ TEŻ

Doradztwo ADR

Zobacz, czy powinieneś wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy to rzetelnie ustalić
Szczegóły

Kurs na
doradcę ADR

Sprawdź gwarantowane terminy kursów, zapisz się na wybrany i zrób pierwszy krok ku swoim nowym uprawnieniom
Szczegóły