Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowią przepisy Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepisy 1.3.1 oraz 8.2.3 Umowy ADR, wymagają, by „osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, powinny zostać przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do zakresu ich odpowiedzialności i obowiązków […] Niniejsze wymaganie dotycz osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych” oraz kierowcy dokonujący przewozu towarów niebezpiecznych w oparciu o jedno z wyłączeń ADR.

Artykuł 14 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wymaga, by uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych przeszkolił osoby wykonujące czynności związane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych przed podjęciem tych czynności, w zakresie odpowiednim do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Szkolenie powinno być okresowo uzupełniane w celu uwzględniania zmian w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Szkolenie prowadzi osoba posiadająca świadectwo przeszkolenia doradcy lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia.

Dla kogo

Szkolenie stanowiskowe ADR musi zapewnić swoim pracownikom każdy przedsiębiorca, który ma do czynienia z towarami niebezpiecznymi. Wymaganie to dotyczy również tych przedsiębiorców, którzy zajmują się towarami niebezpiecznymi tylko “na wyłączeniu”. Jednakże w takim przypadku szkolenie stanowiskowe obejmuje odpowiednio węższy zakres materiału.

Jak długo

Czas trwania szkolenia jest uzależniony od jego zakresu, niemniej w większości przypadków wynosi od 6 do 8 godzin lekcyjnych. Szkolenia dla personelu pracującego z towarami niebezpiecznymi “na wyłączeniu” są zazwyczaj krótsze.

Także online

Szkolenie stanowiskowe ADR może odbyć się w formie wideokonferencji. Z uwagi na obecne warunki sanitarno-epidemiologiczne jest to preferowana forma szkolenia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Jak często

Szkolenie doskonalące powinno zostać przeprowadzone najpóźniej po jednym roku. Konieczne jest powtarzanie szkoleń wraz z pojawieniem się nowego wydania Umowy ADR, ponieważ każde wydanie niesie za sobą pewne zmiany, z którymi należy zapoznać personel. Dlatego szkolenia prowadzone najpóźniej po upływie dwóch lat od pierwszego mogą zawierać aktualizację przepisów.

Udokumentowane

Każde szkolenie kończy się wystawieniem odpowiedniego dokumentu stanowiącego informację, także dla organów kontrolujących, że personel został przeszkolony w sposób, w jaki wymagają tego odpowiednie przepisy.

Ważne

Przy braku zapewnienia przeszkolenia wysokość kary w przypadku kontroli wynosi 2000 złotych. Nie jest to jednak jedyna możliwa konsekwencja. Warto pamiętać także o potencjalnie groźnej sytuacji, w której pracownicy są nieprzeszkoleni, a w której dojdzie do wypadku z udziałem towarów niebezpiecznych.

UsługaCena netto
Szkolenie stanowiskowe ADR pracowników biurowychod 150 zł
Szkolenie stanowiskowe ADR dla kierowcówod 150 zł
Szkolenie stanowiskowe ADR dla magazynierówod 150 zł
Inne usługi szkolenioweCena indywidualna

Szkolenie stanowiskowe ADR to tylko jedna z naszych usług. Jeśli w tabeli brakuje szukanej usługi, prosimy o kontakt.

Na nasze usługi wystawiamy fakturę VAT 23%.

Doradca ADR nr 2426/2020. Jesteśmy na liście doradców TDT.

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą doradztwa ADR skierowaną do przewoźników, nadawców, odbiorców, producentów, a także ofertą kursów ADR dla kierowców zawodowych. Sukcesywnie powiększamy ofertę nalepek ADR wykonanych z wysokiej jakości folii w cenie od 19 groszy netto.

Z czego składa się szkolenie stanowiskowe ADR

  • Szkolenie ogólne: zaznajamiamy pracowników z podstawowymi wymaganiami zawartymi w Umowie ADR oraz innych wiążących aktach prawnych. To właśnie na tym etapie przekazujemy wiedzę z zakresu klas materiałów niebezpiecznych, grup pakowania, metodyki doboru odpowiednich opakowań, nalepek ostrzegawczych, itd.

  • Szkolenie stanowiskowe: wskazujemy personelowi przepisy ściśle odpowiadające jego odpowiedzialności i obowiązkom. Ten etap szkolenia jest przygotowujemy konkretnie pod towary niebezpieczne występujące w danej firmie. Jeśli w szkoleniu biorą udział pracownicy różnych działów, dostosowujemy tematykę indywidualnie do każdego z nich.

  • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa: zaznajamiamy pracowników z właściwościami towarów niebezpiecznych oraz zagrożeniami stwarzanymi przez nie. Szczególny nacisk kładziemy na towary niebezpieczne, z którymi mają do czynienia w miejscu pracy. Ta część szkolenia obejmuje także omówienie sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia, a także zapoznanie personelu z procedurami ratowniczymi.

Materiały dodatkowe

dla każdego uczestnika

Szkolenie stanowiskowe ADR prowadzone przez nas wzbogaciliśmy wydaną przez nas publikacją Szkolenie podstawowe personelu ADR. Dodatek. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje tę 40 stronnicową publikację, która porusza możliwie najbardziej uniwersalne kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy z towarami niebezpiecznymi. Chociaż szkolenie stanowiskowe ADR nie może zostać zastąpione tą publikacją, zawarte w niej informacje – wielokrotnie wzmocnione fotografiami i grafiką – pozwalają utrwalić sobie przyswajany materiał i w razie potrzeby powrócenie do najważniejszych kwestii już po zakończeniu szkolenia. W publikacji zwięźle omówiono zagadnienia takie jak:

  • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
  • wymagania wobec poszczególnych uczestników przewozu,
  • podstawowe informacje o najpopularniejszych wyłączeniach,
  • rozpoznawanie niezgłoszonych towarów niebezpiecznych,
  • charakterystyka zagrożeń,
  • podstawy pierwszej pomocy.

Szkolenie stanowiskowe ADR w Twojej firmie

Chętnie pomożemy

Wiemy, że kwestie związane z ADR nie zawsze są oczywiste. Z przyjemnością odpowiemy na pytania, które mogą nasuwać się w związku z powyższym tematem. Jesteśmy dostępni także pod numerem telefonu +48 729 447 545.