doradca adr

Szkolimy. Doradzamy. Wspieramy.

Jakub Machalski

Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Ekspert IATA DGR oraz IMDG Code wspierający Klientów także w przewozie niebezpiecznych ładunków drogą powietrzną oraz morską.

Aktywny członek Stowarzyszenia DGSA, gdzie systematycznie poszerza horyzonty dzięki udziałowi w spotkaniach branżowych, konferencjach, seminariach oraz warsztatach.

Współdziałający z szeroką siecią ekspertów z Polski i całej Europy, posiadających podobne kompetencje i zainteresowania. Ta współpraca pozwala mu na ciągłą wymianę wiedzy, co bezpośrednio wpływa na oferowanie usług najwyższego standardu dla Klientów.

Instruktor oferujący bogatą ofertę kursów i szkoleń ADR, w tym szkoleń świadomościowych, specjalistycznych kursów dla kierowców zawodowych oraz przygotowujących kandydatów do egzaminu na doradców ADR.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z sektorem transportowym. Doświadczony praktyk, doskonale orientujący się w specyfice transportu, spedycji i skomplikowanych procesach logistycznych.

Zorientowany na skuteczne wprowadzanie procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Doskonale rozumiejący potrzeby Klienta, zawsze gotowy do wprowadzenia uproszczeń, gdy tylko sytuacja na to pozwala.

doradca adr jakub machalski

Daniel Zielonka

Instruktor i ekspert ekologiczny specjalizujący się w ochronie środowiska i zarządzaniu odpadami, oferujący certyfikowane szkolenia dotyczące BDO oraz aspektów ekologicznych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach skoncentrowanych wokół tematyki ochrony środowiska i zarządzania odpadami. Bogate doświadczenie zdobyte podczas nadzorowania procesów przekazywania odpadów umożliwia mu efektywne identyfikowanie zagrożeń ekologicznych oraz metod ich zagospodarowania, w tym przejścia z modelu linearnego gospodarki na cyrkularny. Jego głęboka wiedza i praktyka przyczyniają się do doskonalenia strategii zarządzania odpadami w przedsiębiorstwach współpracujących z EcoClean konsulting.

Absolwent studiów magisterskich z zakresu Ekonomii w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ze specjalnością w zarządzaniu zasobami oraz organizacją. Ukończył też studia na kierunku Zarządzanie Środowiskiem i Gospodarka Odpadami w Szkołę Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a następnie kontynuował edukację podyplomową z Prawa Ochrony Środowiska i Klimatu na Uczelni Łazarskiego.

Specjalista w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), specjalizujący się w wprowadzaniu do polskiego rynku produktów w opakowaniach, sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów, a także innych produktów związanych z przepisami tzw. Ustawy antyplastikowej (Single-Use Plastics).

W 2022 roku został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce.

Jest autorem wielu publikacji dotyczących ochrony środowiska, zarządzania odpadami i BDO, a także częstym gościem w mediach, gdzie dzieli się swoją ekspertyzą zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.

Daniel-Zielonka