Szkolenia ADR

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym posiadającym wpis w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Prowadzenie kursów ADR jest działalnością regulowaną i wymaga dostosowana szeregu czynników do wymagań odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym posiadającym wpis w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, co oznacza, że stanowimy niezależny ośrodek szkoleniowy i nie polegamy na zezwoleniach podmiotów trzecich. Szkolenia ADR, które oferujemy, to między innymi:

  • szkolenie podstawowe personelu ADR - potocznie nazywane szkoleniem stanowiskowym ADR; wymagane dla personelu pracującego z towarami niebezpiecznymi także wtedy, gdy są to towary ADR na wyłączeniach; szkolenie jest prowadzone przez doradcę ADR w trybie konferencji online i kończy się wydaniem zaświadczenia,
  • kursy ADR dla kierowców - kończące się egzaminem państwowym i wydaniem odpowiednich zaświadczeń ADR,
  • kurs doradcy ADR - kończący się wydaniem zaświadczenia pozwalającego na przystąpienie do egzaminu prowadzonego przez komisję przy Dyrektorze TDT.

Szkolenie podstawowe
personelu ADR

Sprawdź, jakie są podstawy prawne dla wymagania tego szkolenia i zapewnij swojemu personelowi niezbędne kompetencje.
Sprawdź

Kursy ADR
dla kierowców

Sprawdź ceny oraz możliwości przeprowadzenia kursu ADR w twojej firmie.
Sprawdź

Kurs doradcy ADR

Zapisz się na weekendowy kurs i zdobądź uprawnienia doradcy ADR.
Sprawdź