adr lq

ADR LQ (Limited Quantity; inaczej Ilości Ograniczone) to jedno z częściej wykorzystywanych wyłączeń ADR. Dość szczegółowo opisywałem je tutaj i można zapoznać się tam z zastosowaniem tego wyłączenia krok po kroku. Postanowiłem jednak powrócić do tematu w formie pytań i odpowiedzi – tak jak zrobiłem to w przypadku wyłączenia 1.1.3.6. Całość staram się opisać tak zwięźle, jak to tylko możliwe. Założenie wpisu jest takie, żeby jak najszybciej znaleźć odpowiedzi na istotne pytania. W pozostałych kwestiach związanych z LQ zapraszam do tego wpisu, gdzie udostępniamy także Umowę ADR do pobrania.

Czy potrzebuję doradcy ADR?

Nie. Wymaganie wyznaczenia doradcy ADR nie dotyczy wyłączeń. Pozostaje jednak kwestia wypełnienia niektórych wymagań umowy ADR w przypadku wyłączeń. Jednym z takich wymagań jest zapewnienie szkoleń stanowiskowych osobom mającym do czynienia z ADR na wyłączeniach. Podstawą dla tego wymagania jest dział 1.3 oraz przepis 8.2.3 umowy ADR. Takie szkolenie powinien przeprowadzić właśnie doradca ADR. W takiej sytuacji oczywiście nie ma potrzeby wyznaczania doradcy ADR w oparciu o stałą współpracę. Wystarczy przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego jako jednorazowej usługi (chociaż samo szkolenie powinno być uzupełniane od czasu do czasu).

Czy ADR LQ jest jedynym wyłączeniem spod przepisów ADR?

Nie. Jest to jedno z wielu wyłączeń ADR. Bardzo często zdarza się, że błędnie identyfikuje się ADR LQ z wyłączeniem 1.1.3.6. Są to jednak zupełnie różne wyłączenia. Skrótowo mówiąc, LQ dotyczy ograniczeń w wielkości pojedynczego opakowania. Natomiast 1.1.3.6 dotyczy ograniczenia ilości towarów niebezpiecznych na całą jednostkę transportową.

Czy kierowca musi posiadać uprawnienia ADR?

Nie. Jednak tak jak w przypadku pozostałego personelu, kierowcy powinni odebrać szkolenie stanowiskowe w odpowiednim zakresie. O tym, jak ważne jest szkolenie stanowiskowe niech świadczy fakt, że kierowca wiozący towar Limited Quantity musi znać i rozumieć ograniczenia przewozu takich towarów przez tunele określonych kategorii (przepisy te mają zastosowanie, jeśli na jednostce transportowej znajduje się ponad 8 ton brutto takich towarów). Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych zakłada karę w wysokości 2000 złotych za brak przeszkolenia personelu ADR. Kara ta może dotyczyć także kierowcy, który wykonuje transport LQ bez szkolenia stanowiskowego (kierowca nie musi posiadać przy sobie zaświadczenia w tym zakresie, ale pracodawca powinien przechowywać takie zaświadczenie w siedzibie firmy, a jego brak może zostać zauważony właśnie w trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa).

Czy pojazd musi być oznakowany?

Tak – tylko w niektórych sytuacjach, tj. wtedy, gdy na pojazd załadowano przynajmniej 8 ton towarów niebezpiecznych wiezionych jako LQ. Pojazd oznakowuje znakiem o takim samym wzorze jak w przypadku znakowania sztuk przesyłki. Jednocześnie przewóz oznakowany w ten sposób podlega pod ograniczenia przewozu przez tunele.

Czy potrzebne jest jakieś specjalne wyposażenie pojazdu?

Nie.

Jakie ilości ADR LQ można tak przewieźć?

ADR LQ nie ogranicza ilości towarów niebezpiecznych przewożonych w jednostce transportowej. Oznacza to, że możemy przewieźć tak nawet 24 tony. Co jednak bardzo istotne, po przekroczeniu 8 ton towarów wiezionych jako LQ, należy poinformować o tym kierowcę, a ten musi zacząć stosować wymagania ADR dotyczące przejazdu przez tunele określonych kategorii.

Jak zapakować taki towar niebezpieczny?

Towar niebezpieczny przewożony na podstawie wyłączenia ADR LQ może zostać zapakowany w niecertyfikowane opakowanie. Taka możliwość znacząco ogranicza koszty. Obowiązują jednak pewne ograniczenia co do wielkości opakowań. Np. waga pojedynczego kartonu zawierającego towary LQ nie może przekroczyć 30 kg, a waga tacy obciągniętej folią 20 kg. Sztuka przesyłki musi zostać oklejona znakiem LQ, a przesyłki zawierające ciecze powinny być oznakowane dodatkowo strzałkami kierunkowymi. Więcej na ten temat pisałem w poprzednim wpisie.

adr lq

Czy na dokumentach wymagany jest jakiś wpis?

Nie.

Uwaga!

Pomimo tego, że korzystając z określonych wyłączeń ADR jesteśmy zwolnieni z pewnych wymagań, należy pamiętać, że transportowany towar nadal posiada niebezpieczne właściwości. Pracownicy mający do czynienia z takimi towarami powinni zdobyć wiedzę między innymi na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia. Powinni zostać zaznajomieni także z odpowiednimi dla danych zagrożeń procedurami ratunkowymi. Wiedza ta stanowi część szkolenia stanowiskowego.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *