ADR LQ – 9 najczęstszych pytań

W tym wpisie

ADR LQ (Limited Quantity; inaczej Ilości Ograniczone) to jedno z częściej wykorzystywanych wyłączeń ADR. Opisywałem je tutaj – znajdziesz tam zastosowanie tego wyłączenia krok po kroku. Tym razem wracamy do tematu w formie pytań i odpowiedzi – tak jak zrobiłem to w przypadku wyłączenia 1.1.3.6. Całość staram się opisać tak zwięźle, jak to tylko możliwe. Założenie wpisu jest takie, żeby jak najszybciej znaleźć odpowiedzi na istotne pytania. W pozostałych kwestiach związanych z LQ zapraszam do tego wpisu, gdzie udostępniamy także Umowę ADR do pobrania.

Jaki towar ADR mogę tak nadać lub przewieźć?

Ilość towarów, które możesz nadawać lub przewozić przy wykorzystaniu wyłączenia ADR LQ jest ogromna. Żeby sprawdzić konkretny towar, sprawdź jego numer UN, który znajdziesz w sekcji 14 karty charakterystyki produktu (o ile numer UN został przypisany danemu towarowi; jeśli numeru UN brak, nie jest to towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów ADR). 

Następnie odszukaj dany numer UN w Tabeli A Umowy ADR i w kolumnie (7a) odczytaj przypisaną mu wartość. Jeśli jest to „0” („zero”), przewóz przy wykorzystaniu tego wyłączenia jest zabroniony. Jeśli wartość wynosi np. „1”, przewóz jest dozwolony, a cyfra informuje nas o wielkości dozwolonego opakowania wewnętrznego (zobacz pytanie w dalszej części wpisu Jakie ograniczenia obowiązują przy wyłączeniu ADR LQ?). Jeśli nie masz Umowy ADR, możesz kupić wersję drukowaną w naszym Sklepie, lub pobrać za darmo plik PDF na końcu tego wpisu.

Jakie ograniczenia obowiązują przy wyłączeniu ADR LQ?

Obowiązują nas przede wszystkim dwa ograniczenia:

  • limit na opakowanie wewnętrzne,
  • limit na opakowanie zewnętrzne.

Limit na opakowanie wewnętrzne odczytujemy ze wspomnianej wcześniej Tabeli A kolumny (7a). Jeśli na przykład dla danego towaru odczytamy wartość „1 L”, oznacza to, że możemy zastosować opakowanie wewnętrzne o maksymalnej pojemności 1 litra.

Limity na opakowania zewnętrzne są stałe i wynoszą, w zależności od rodzaju opakowania:

  • 30 kg brutto dla opakowania kartonowego,
  • 20 kg brutto dla tacy obciągniętej folią.

Przy stosowaniu tego wyłączenia nie jesteśmy ograniczeni wielkością całego ładunku. Dlatego możemy przewieźć na przykład 9000 litrowych butelek, zapakowanych w 300 opakowań kartonowych (każde opakowania kartonowe zawiera nie więcej niż 30 butelek, a waga pojedynczego kartonu nie przekracza 30 kg brutto).

Jak zapakować i oznakować taki towar niebezpieczny?

adr lq

Dozwolone jest stosowanie tylko i wyłącznie opakowań kombinowanych, czyli takich, które składają się z jednego lub więcej opakowań wewnętrznych i opakowania zewnętrznego. Przykładem mogą być opisane wcześniej butelki (opakowania wewnętrzne) zapakowane w opakowanie kartonowe (opakowanie zewnętrzne).

Każde opakowanie zewnętrzne musi być oznakowane znakiem dla ilości ograniczonych. Możesz kupić takie znaki w formie naklejek klikając na link poniżej. Jeśli towarem jest ciecz, karton należy oznakować także strzałkami kierunkowymi po dwóch przeciwległych bokach. Strzałki kierunkowe również zakupisz w naszym Sklepie. Zobacz także grafikę przedstawioną obok, która ilustruje prawidłowe oznakowanie sztuki przesyłki ADR LQ zawierające materiały ciekłe.

Czy w dokumentach przewozowych wymagany jest jakiś szczególny wpis?

Nie.

Czy pojazd musi być oznakowany?

W niektórych sytuacjach TAK, tj. wtedy, gdy załadowano przynajmniej 8 ton brutto towarów niebezpiecznych ADR LQ. Pojazd oznakowujemy znakiem o takim samym wzorze jak w przypadku znakowania sztuk przesyłki, ale większych wymiarach. Jednocześnie przewóz oznakowany w ten sposób podlega ograniczeniom przewozu przez tunele.

Czy potrzebne jest specjalne wyposażenie pojazdu?

Nie.

Czy kierowca musi posiadać uprawnienia ADR?

Nie, ale tak jak w przypadku pozostałego personelu, kierowcy powinni odebrać szkolenie stanowiskowe w odpowiednim zakresie. O tym, jak ważne jest szkolenie stanowiskowe niech świadczy fakt, że kierowca wiozący towar Limited Quantity musi znać i rozumieć ograniczenia przewozu takich towarów przez tunele określonych kategorii (przepisy te mają zastosowanie, jeśli na jednostce transportowej znajduje się ponad 8 ton brutto takich towarów). 

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych zakłada karę w wysokości 2000 złotych za brak przeszkolenia personelu ADR. Kara ta może dotyczyć także kierowcy, który wykonuje transport LQ bez szkolenia stanowiskowego (kierowca nie musi posiadać przy sobie zaświadczenia w tym zakresie, ale pracodawca powinien przechowywać taki dokument w siedzibie firmy, a jego brak może zostać zauważony właśnie w trakcie kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa).

Czy potrzebuję doradcy ADR?

Nie. Wymaganie wyznaczenia doradcy ADR nie dotyczy wyłączeń. Nadal powinieneś jednak wypełnić niektóre wymagania Umowy ADR. Jednym z takich wymagań jest zapewnienie szkoleń stanowiskowych osobom mającym do czynienia z ADR na wyłączeniach. Podstawą dla tego wymagania jest dział 1.3 oraz przepis 8.2.3 umowy ADR. Takie szkolenie może przeprowadzić doradca ADR. W takiej sytuacji oczywiście nie ma potrzeby wyznaczania doradcy ADR w oparciu o stałą współpracę. Wystarczy przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego jako jednorazowej usługi (chociaż samo szkolenie powinno być uzupełniane od czasu do czasu).

Czy ADR LQ jest jedynym wyłączeniem spod przepisów ADR?

Nie. Jest to jedno z wielu wyłączeń ADR. Bardzo często zdarza się, że błędnie identyfikuje się ADR LQ z wyłączeniem 1.1.3.6. Są to jednak zupełnie różne wyłączenia. Skrótowo mówiąc, LQ dotyczy ograniczeń w wielkości pojedynczego opakowania. Natomiast 1.1.3.6 dotyczy ograniczenia ilości towarów niebezpiecznych na całą jednostkę transportową.

Pamiętaj!

Pomimo tego, że korzystając z określonych wyłączeń ADR jesteśmy zwolnieni z pewnych wymagań, należy pamiętać, że transportowany towar nadal posiada niebezpieczne właściwości. Pracownicy mający do czynienia z takimi towarami powinni zdobyć wiedzę między innymi na temat postępowania w sytuacjach zagrożenia. Powinni zostać zaznajomieni także z odpowiednimi dla danych zagrożeń procedurami ratunkowymi. Wiedza ta stanowi część szkolenia stanowiskowego

Dodatkowo w niektórych sytuacjach mogą pojawić się dodatkowe wymagania, które należy spełnić. Omówienie wszystkich scenariuszy w krótkim wpisie byłoby niemożliwe. Dlatego brak wymagania wyznaczenia doradcy ADR nie musi oznaczać, że kontakt z doradcą oraz przeprowadzone przez niego szkolenie nie będą pomocne, czy wręcz konieczne by wypełnić obowiązujące przepisy.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź