Nadzorowanie pojazdów ADR – wymagania 2021

W tym wpisie

Nadzorowanie pojazdów ADR opisuje w dziale 8.4. Nie znajdziemy tam jednak definicji nadzoru. Większość doradców ADR uważa, że „nadzór” należy rozumieć tutaj dosłownie – przez obecność członka załogi lub innej poinformowanej osoby przy pojeździe przewożącym towary niebezpieczne. Poniekąd taka „definicja” wynika z wyżej wspomnianego działu.

Jakich towarów niebezpiecznych dotyczy nadzór?

Przede wszystkim, szczególnie restrykcyjnie wygląda to w przypadku klasy 1, tj. materiałów wybuchowych. Ponieważ jednak bardzo niewielu przewoźników zajmuje się przewozem takich towarów, skupię się tutaj na innych klasach.

Żeby ustalić, czy dany towar wymaga nadzoru, należy otworzyć Tabelę A i z kolumny 19 odczytać przepis specjalny. W przypadku poszczególnych przepisów specjalnych nadzór jest wymagany:

 • S14 – od 0 kg ładunku;
 • S15 – od 0 kg. nie musi być stosowany jeśli przedział ładunkowy jest zamknięty lub ładunek jest zabezpieczony przed bezprawnym i nieuprawnionym rozładunkiem;
 • S16 – od 500 kg ładunku (o zmianach dotyczacych tego zapisu w dalszej części wpisu);
 • S17 – od 1000 kg ładunku;
 • S18 – od 2000 kg ładunku;
 • S19 – od 5000 kg ładunku;
 • S20 – od 10 000 kg (lub od 3000 dla cystern) ładunku;
 • S21 – nadzorowanie pojazdu w przypadku przewozu wszystkich materiałów promieniotwórczych, bez względu na ich masę; wyjątek gdy przedział ładunkowy jest zamknięty lub ładunek jest zabezpieczony przed bezprawnym i nieuprawnionym rozładunkiem oraz poziom promieniowania nie przekracza 5 milisiwertów na godzinę;
 • S22 – od 5000 kg ( lub 3000 w cysternach) ładunku;
 • S23 – od 3000 kg ( lub 3000 w cysternach) ładunku;
 • S24 – od 100 kg ładunku.

Na czym polega nadzorowanie pojazdów ADR?

Nadzorowanie w najprostszym przypadku oznacza konieczność przebywania kierowcy pojazdu w bezpośredniej jego bliskości. ADR zwalnia nas z tego obowiązku, jeśli zaparkowaliśmy pojazd na parkingu strzeżonym lub w miejscu strzeżonym na terenie przedsiębiorstwa.

Dopiero jeśli niemożliwe jest spełnienie powyższych warunków, ADR zezwala na zaparkowanie takiego pojazdu:

 • na parkingu samochodowym nadzorowanym przez personel, który został poinformowany o właściwościach ładunku i miejscu pobytu kierowcy;
 • na publicznym lub prywatnym parkingu samochodowym, gdzie pojazd nie jest narażony na uszkodzenie ze strony innych pojazdów; lub
 • w odpowiednim miejscu położonym na otwartym terenie, oddzielonym od głównych dróg i budynków mieszkalnych, gdzie w normalnych warunkach nie przechodzą i nie gromadzą się ludzie.

Dopiero jeśli warunki opisane w pierwszym punkcie nie mogą zostać spełnione, można rozważyć zastosowanie się do drugiego punktu. Dopiero jeśli te opisane w punkcie drugim nie mogą zostać spełnione, możemy przejść do rozwiązania opisanego w punkcie trzecim.

Zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023

Dość zasadnicze zmiany zaszły w obszarze przepisu specjalnego S16 (ponieważ niemal identyczne zmiany zaszły w S21, poniżej odnosimy się tylko do S16). Został on rozszerzony o następujący zapis (zaznaczony przeze mnie pogrubioną czcionką):

„Przepisy działu 8.4 dotyczące nadzorowania pojazdów mają zastosowanie w przypadku, gdy masa całkowita tych materiałów w pojeździe przekracza 500 kg.

Ponadto, pojazdy przewożące więcej niż 500 kg materiałów podlegających przepisom 1.10.3, powinny być stale nadzorowane zgodnie z planem ochrony określonym w 1.10.3.2, w celu zapobieżenia wszelkim niepożądanym działaniom oraz w celu powiadomienia kierowcy i właściwej władzy w razie ich utraty lub pożaru.”

Jak widać, do przepisu S16 został wciągnięty plan ochrony określony w 1.10.3.2. Wcześniej przepis ten odnosił się jedynie do działu 8.4, który w swoich postanowieniach – w stosunku do wymagań stawianych przez plan ochrony – jest zdecydowanie bardziej ogólny i lakoniczny.

Skąd taka zmiana? Prawdopodobnie wynikała ona z różnic interpretacji tego przepisu. Czy jeśli dany towar niebezpieczny podlegał przepisom 1.10.3, ale zastosowano do niego równocześnie S16, to czy przepis szczególny zwalniał ze stosowania wobec niego przepisów 1.10.3 wymagając jedynie stosowania przepisów działu 8.4? Po zmianie treści S16 nie ma już miejsca na postawienie takiego pytania. W tej chwili sytuacja jest jasna – zastosowanie przepisu S16 nie zwalnia z obowiązku stosowania przepisów 1.10.3, jeśli dany towar im podlega.

Czy wobec tego możemy mówić tutaj o zaostrzeniu przepisów? Raczej nie. Myślę, że należy patrzeć na tę zmianę jak na klaryfikację stawianych wymagań. Nadzorowanie pojazdów ADR zostało uściślone.

Nadzorowanie pojazdów ADR w praktyce

W większości przypadków personel przydrożnych parkingów przystosowanych do przyjęcia samochodów ciężarowych jest przyzwyczajony do ADR. Toteż w moim odczuciu rozsądnie jest każdorazowo poinformować personel takiego parkingu o tym, gdzie zaparkowaliśmy pojazd z towarem o danych właściwościach. Może się to okazać pomocne, gdy wystąpi zagrożenie, które dany towar będzie mógł spotęgować (np. pożar w przypadku towarów łatwopalnych). Dlatego przekazanie takiej informacji nie wymaga od nas wiele, a może wiele wnieść w sytuacji zagrożenia.

Co najważniejsze, nadzorowanie pojazdów ADR nie wymaga od nas konwojowania ich – to coś zupełnie innego. Oznacza to, że nie poniesiemy żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu. Oczywiście można zastanowić się tutaj nad kosztem parkingów strzeżonych – szczególnie poza granicami Polski. Ich ceny są tam dość wysokie i potrafią wpłynąć na wynik finansowy pojazdu. Dlatego rozwiązaniem jest doliczanie tych opłat do wysokości frachtu. Przede wszystkim to bezpieczeństwo powinno być dla nas najważniejsze.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź