Wpis ADR na CMR (lub w innych dokumentach)

W tym wpisie

Ponieważ wielu przewoźników chce upewnić się, jak powinien wyglądać wpis ADR na CMR, postanowiłem napisać możliwie krótki wpis na ten temat. Co istotne, wpis ADR na CMR zawsze robimy według tego samego schematu – nawet jeśli używamy innego wzoru dokumentu przewozowego niż CMR. Mogą mieć więc zastosowanie także do krajowego listu przewozowego, czy nawet wydania zewnętrznego, które posłuży jako list krajowy. Warto podkreślić tutaj, że nie istnieje wzór dokumentu przewozowego zgodny z ADR – liczą się natomiast informacje w nim zawarte. Kwestia poprawnie przygotowanego dokumentu jest o tyle istotna, że jego brak, lub dokument niepoprawnie przygotowany jest naruszeniem, za które przewidziano karę w wysokości do 1000 złotych (w zależności od rodzaju naruszenia).

Wymagania umowy ADR

Umowa ADR na temat dokumentacji wypowiada się w dziale 5.4. Bez wnikania w szczegóły, kolejność informacji zawartych w dokumencie transportowym powinna wyglądać następująco:

UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)

Warto podkreślić, że ADR reguluje nie tylko informacje, które należy zawrzeć w liście przewozowym, ale także ich kolejność, która powinna wyglądać następująco (powyższy przykład odpowiada poprawnej kolejności):

 • numer UN poprzedzony literami „UN”;
 • prawidłowa nazwa przewozowa, uzupełniona, o ile jest to wymagane, nazwą techniczną podaną w nawiasie;
 • dla:
  • materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny;
  • materiałów promieniotwórczych klasy 7: numer klasy – „7”;
  • akumulatorów litowych UN 3090, 3091, 3480 i 3481: numer klasy „9”;
  • innych materiałów i przedmiotów pozostałych klas: numery wzorów nalepek ostrzegawczych;
 • grupa pakowania, jeżeli została przypisana;
 • kod ograniczeń przewozu przez tunele, jeżeli został przypisany.

Informacje te następnie muszą być uzupełnione ilością sztuk przesyłek, rodzajem opakowania oraz ilością towarów niebezpiecznych wyrażoną w odpowiednich jednostkach. Może to wyglądać następująco:

150 skrzyń tekturowych, 3500 L

Tak przygotowany opis najlepiej jest umieścić w jednej linii. Taki zapis znacząco zwiększa czytelność. Oczywiście nie jest to proste, kiedy przygotowujemy dokumenty przewozowe ręcznie. Dlatego najlepiej przygotowywać takie dokumenty komputerowo. Tak czy inaczej, ręczny wpis ADR na CMR lub innym dokumencie – o ile czytelny – jest dopuszczalny. Gdyby zebrać powyższe wymagania razem, taki wpis ADR na CMR może wyglądać tak:

UN 1993, MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O., 3, GP II, (D/E)         200 skrzyń tekturowych, 6000 L

W którym miejscu zrobić wpis ADR na CMR (lub innym dokumencie)?

Umowa ADR nie wymaga tutaj żadnego szczególnego rozwiązania. Takiego wpisu najlepiej dokonać w części przeznaczonej na opis towaru, ale nie jest to wymóg konieczny. W przypadku niektórych dokumentów używanych w transporcie krajowym takiego wyszczególnionego miejsca może nie być. W takim przypadku dokonujemy wpisu gdziekolwiek będzie możliwe zachowanie takiego formatu, jak wyszczególniony powyżej. Oczywiście musimy wybrać też miejsce, które zapewni możliwie największą czytelność informacji. Lepiej też nie korzystać z miejsca, którego kontekst wprowadzałby w błąd osobę, która odczytuje taki dokument. W przypadku listu krajowego może wyglądać to następująco (czerwone zaznaczenie moje):

dokumenty transportowe adr

Wpis ADR na CMR może wyglądać dokładnie tak samo. To prawda, że list przewozowy CMR zawiera miejsce wyszczególnione na wpis ADR, które wygląda następująco:

wpis adr na cmr

Już na pierwszy rzut oka widać, że kolejność pól nie spełnia wymagań umowy ADR. Oczywiście, możemy wykorzystać to miejsce, żeby zawrzeć taką informację, ale będzie to raczej informacja wewnętrzna. W przypadku kontroli przez odpowiedni organ dokument CMR uzupełniony tylko w ten sposób takiej kontroli może nie przejść. Co więcej, taki kontekst może być mylący dla osób odczytujących dokument.

Co prawda Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nie przewiduje kar za zamieszczenie informacji w niepoprawnej kolejności. Przewiduje ona natomiast karę za „przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, w którym nie są zawarte: numer UN lub grupa pakowania (o ile została przyporządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru niebezpiecznego”. Wysokość kary wynosi 500 złotych. Trzeba pamiętać jednak, że ustawa obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami kraju mogą obowiązywać inne przepisy. Dlatego wpis ADR na CMR najlepiej dokonać w takiej kolejności, w jakiej wymaga tego umowa ADR. W ten sposób wyczerpiemy wszystkie wymagania.

Wymaganie dodatkowe ustawy

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wymaga, by wpis ADR na CMR był uzupełniony o informację na temat tego, jaki podmiot jest właścicielem towarów niebezpiecznych w chwili przekazania ich do przewozu. Artykuł 13 precyzuje, że w dokumentach przewozowych powinna znaleźć się zarówno nazwa takiego podmiotu, jak i jego adres. Ponieważ w praktyce podmiot taki najczęściej pokrywa się z nadawcą lub odbiorcą towarów niebezpiecznych, żeby wypełnić to wymaganie, wystarczy dopisać słowo „właściciel”, na przykład przy danych nadawcy (jeśli to nadawca jest w rzeczywistości właścicielem towarów niebezpiecznych w chwili przekazania ich do przewozu).

Wymaganie dodatkowe ustawy

Wpis miał być możliwie krótki i myślę, że zawarłem najważniejsze informacje, które rozjaśnią temat. Nieco więcej o samej konwencji CMR w świetle ADR pisałem jakiś czas temu. Niezmiennie zachęcam do kontaktu w tych i podobnych sprawach. ADR może być prosty – wiele zależy od doradcy. Zapraszam do współpracy.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź