płyn do dezynfekcji adr

O tym, jak stosować wyłączenie LIMITED QUANTITY pisałem już wcześniej i tam także zawarłem przykłady zastosowania. Ponieważ jednak im więcej przykładów, tym lepiej, postanowiłem napisać więcej treści. Tym razem jako przykład zawrę płyn do dezynfekcji ADR. Postaram się przedstawić w skrócie samą metodę ustalania, czy dla danego towaru możemy zastosować wyłączenie LQ. Nie będę jednak omawiał sposobu oznakowania takich przesyłek i innych wymagań mających tu zastosowanie. W tych kwestiach zachęcam do zapoznania się z już wcześniej wspomnianym wpisem. Jeśli w dalszej części tego wpisu cokolwiek będzie niejasne, warto wrócić do tamtych treści.

Żeby wiedzieć, kiedy można zastosować dane wyłączenie, konieczne jest posługiwanie się Umową ADR. Plik PDF zawierający jej treść udostępniamy nieodpłatnie przy wykorzystaniu infrastruktury sklepu.

Wzór znaku Limited Quantity

płyn do dezynfekcji adr

UN 1170 Etanol, roztwór

Odszukujemy UN 1170 w Tabeli A Umowy ADR. W kolumnie 7a (Ilości ograniczone) odczytujemy wskazaną ilość. Dla roztworu etanolu jest to 5 L. Oznacza to, że aby skorzystać z tego wyłączenia, do przewiezienia roztworu etanolu możemy użyć opakowań wewnętrznych o maksymalnej pojemności 5 L. Świetnie się składa, ponieważ płyn do dezynfekcji ADR przewozi się zazwyczaj w nie większych opakowaniach.

To bardzo dobra wiadomość, ponieważ możliwość wykorzystania w tym przypadku tego wyłączenia zwalnia nas z wielu obowiązków.

płyn do dezynfekcji adr

UN 1170 Etanol (alkohol etylowy)

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że kiedy odszukamy w Tabeli A UN 1170, zobaczymy dwie pozycje przypisane do tego samego numeru UN. W całej Tabeli A takich przypadków jest znacznie więcej. Warto mieć tego świadomość, ponieważ niewprawne oko może tego nie zauważyć i przyjąć, że ograniczenie ilościowe 5 L odnosi się także do tej pozycji. Jednakże to byłby błąd, ponieważ dla etanolu wynosi ono już tylko 1 L.

Nie wolno zapominać także o czytaniu przepisów szczególnych. Kiedy zajrzymy do kolumny 6 przy tym numerze UN, znajdziemy tam przepis szczególny 144. Informuje nas on o tym, że roztwory wodne zawierające nie więcej niż 24% objętościowych alkoholu nie podlegają przepisom ADR. Oczywiście w tym przypadku ta informacja nie wiele wnosi, ponieważ płyn do dezynfekcji ADR zawiera zwykle 70% objętościowych alkoholu lub więcej. Niemniej ta informacja może mieć znaczenie, gdy ktoś nadaje słabsze środki oparte o roztwór alkoholu.

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z czystym etanolem czy z roztworem etanolu? Powinna informować nas o tym karta charakterystyki produktu.

Kiedy wyłączenie LIMITED QUANTITY nie obowiązuje?

Najprościej mówiąc nie obowiązuje ono wtedy, kiedy nasze opakowania wewnętrzne zaczynają przekraczać wskazane limity. W przypadku omawianego roztworu jest to 5 L. Sprawa jednak nie jest przegrana i w niektórych sytuacjach można skorzystać z innego wyłączenia, tj. 1.1.3.6. Opierając się na nim, możemy przewieźć do 1000 litrów tej substancji na jednostce transportowej (bez względu na wielkość opakowania), ale pod warunkiem, że będzie to jedyny ADR. W innym przypadku należy zastosować zasadę „1000 punktów” i przeliczyć dozwolone ilości. Jednakże przy wykorzystaniu wyłączenia 1.1.3.6 pojawiają nam się już dodatkowe wymagania, chociażby wymóg oznakowania sztuk przesyłek odpowiednimi nalepkami, np. klasy 3 (dostępnych w naszym Sklepie).

Jeśli natomiast mamy do czynienia z wcześniej wspomnianym towarem w opakowaniach wewnętrznych przekraczających 5 L, oraz w ilości przekraczającej 1000 L na jednostkę transportową, pozostaje nam poddać się pod przepisy „pełnego” ADR. W tym celu konieczny jest doradca ADR. Chętnie pomogę przy spełnieniu wszelkich wymogów takiego transportu w jak najprostszy sposób. Zapraszam do kontaktu.

Wyłączenie LIMITED QUANTITY tylko po szkoleniu stanowiskowym

Często spotykam się z tym, że firmy zapominają lub lekceważą wymóg przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych ADR. Umowa ADR wymaga jednak, by personel mający do czynienia z towarami niebezpiecznymi – także w ilościach ograniczonych – był przeszkolony. Oczywiście szkolenie takie powinno być przeprowadzone w zakresie odpowiednim do zadań i odpowiedzialności pracowników. Dla mnie bardzo istotne jest to, by w trakcie takich szkoleń nie marnować zasobów firmy. Często czas jest szczególnie cennym zasobem, dlatego nie wprowadzam do szkoleń stanowiskowych zbędnych elementów. Przekazana wiedza musi być praktyczna i łatwa do stosowania.

Należy pamiętać, że towary niebezpieczne transportowane przy wykorzystaniu odpowiednich wyłączeń, nadal pozostają towarami niebezpiecznymi. Tym samym oznacza to, że nie tracą swoich niebezpiecznych właściwości, chociaż oczywiście poszczególne wyłączenia przyczyniają się do ograniczenia potencjalnych szkód. Płyn do dezynfekcji ADR w ilościach ograniczonych także pozostaje towarem niebezpiecznym, stąd wymóg przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego.

Wyłączenie w oparciu o przepis szczególny 601

W przypadku numerów UN1170 i UN1993 istnieje pewna możliwość zastosowania przepisu szczególnego 601:

Produkty farmaceutyczne (leki), gotowe do stosowania, które są materiałami wytwarzanymi i pakowanymi do sprzedaży detalicznej lub dystrybuowane w celu osobistego lub domowego zastosowania, nie podlegają przepisom ADR.”

Przepis ten jednak nie odnosi się bezpośrednio do produktu takiego jak płyn do dezynfekcji ADR. Pozostaje więc odpowiedzenie sobie na pytanie, czy istnieje możliwość sklasyfikowania go jako „produktu farmaceutycznego (leku)”. We wcześniejszych latach przepis ten zmieniał swoje brzmienie i zawężał się właśnie do leków. Często wskazuje się na to, że pozostawia on pewne pole do interpretacji, ponieważ Umowa ADR nie definiuje ani produktu farmaceutycznego ani leku.

W mojej opinii płyn do dezynfekcji ADR nie mieści się w powszechnie uznawanych definicjach leku i uważam, że zapis ten odnosi się jedynie do leków opartych na substancjach sklasyfikowanych pod tymi numerami UN.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *