Płyn do dezynfekcji ADR a wyłączenie LIMITED QUANTITY

O tym, jak stosować wyłączenie LIMITED QUANTITY pisałem już wcześniej i tam wrzuciłem przykłady zastosowania. Ponieważ jednak im więcej przykładów, tym lepiej, napsiałem więcej treści. Tym razem jako przykład podaję płyn do dezynfekcji ADR. Postaram się przedstawić w skrócie samą metodę ustalania, czy dla danego towaru możemy zastosować wyłączenie LQ. Nie będę jednak omawiał sposobu oznakowania takich przesyłek i innych wymagań mających tu zastosowanie. W tych kwestiach zachęcam do zapoznania się z już wcześniej wspomnianym wpisem. Jeśli w dalszej części tego wpisu cokolwiek będzie niejasne, warto wrócić do tamtych treści.

Żeby wiedzieć, kiedy można zastosować dane wyłączenie, konieczne jest posługiwanie się Umową ADR. Plik PDF możesz pobrać za darmo na końcu tego wpisu. W naszym Sklepie możesz także kupić wydanie drukowane.

Po czym rozpoznać towar spakowany jako Limited Quantity

płyn do dezynfekcji adr

Jeśli kupujesz gotowy produkt, np. płyn do dezynfekcji, może być on od razu oznakowany znakiem zgodnym ze wzorem przedstawionym obok (w przypadku opakowań zawierających po kilka sztuk). Oznacza to, że podlega on wyłączeniu LQ. Zwróć uwagę na szczegóły dotyczące tego wyłączenia, ponieważ dość często zdarza się, że jest ono błędnie stosowane, o czym dalej.

UN 1170 Etanol (alkohol etylowy)

Zobacz, że kiedy odszukamy w Tabeli A (to ta wielka tabela w Umowie ADR) UN 1170, zobaczymy dwie pozycje przypisane do tego samego numeru UN. W całej Tabeli A takich przypadków jest znacznie więcej. Warto mieć tego świadomość, bo niewprawne oko może tego nie zauważyć i przyjąć, że ograniczenie ilościowe 5 L odnosi się także do tej pozycji. Ale to byłby błąd, ponieważ dla etanolu wynosi ono już tylko 1 L.

Nie zapominaj też o czytaniu przepisów szczególnych. Kiedy zajrzymy do kolumny 6 przy tym numerze UN, znajdziemy tam przepis szczególny 144. Informuje nas o tym, że roztwory wodne zawierające nie więcej niż 24% objętościowych alkoholu nie podlegają przepisom ADR. Oczywiście w tym przypadku ta informacja nie wiele wnosi, ponieważ płyn do dezynfekcji ADR zawiera zwykle 70% objętościowych alkoholu lub więcej. Niemniej ta informacja może mieć znaczenie, gdy ktoś nadaje słabsze środki oparte o roztwór alkoholu.

Jak ustalić, czy mamy do czynienia z czystym etanolem czy z roztworem etanolu? Wystarczy odczytać to z karty charakterystyki produktu.

Kiedy wyłączenie LIMITED QUANTITY nie obowiązuje?

Ogólnie nie obowiązuje ono wtedy, kiedy nasze opakowania wewnętrzne zaczynają przekraczać wskazane limity. W przypadku omawianego roztworu jest to 1 L. Sprawa jednak nie jest przegrana i w niektórych sytuacjach można skorzystać z innego wyłączenia, tj. 1.1.3.6. Opierając się na nim, możemy przewieźć do 1000 litrów tej substancji na jednostce transportowej (bez względu na wielkość opakowania), ale pod warunkiem, że będzie to jedyny ADR. W innym przypadku należy zastosować zasadę „1000 punktów” i przeliczyć dozwolone ilości. Jednakże przy wykorzystaniu wyłączenia 1.1.3.6 pojawiają nam się już dodatkowe wymagania, chociażby wymóg oznakowania sztuk przesyłek odpowiednimi nalepkami, np. klasy 3 (dostępnych w naszym Sklepie).

Jeśli natomiast mamy do czynienia z wcześniej wspomnianym towarem w opakowaniach wewnętrznych przekraczających 5 L, oraz w ilości przekraczającej 1000 L na jednostkę transportową, pozostaje nam poddać się pod przepisy „pełnego” ADR. Do tego już konieczny jest doradca ADR. Chętnie pomogę przy spełnieniu wszystkich wymogów takiego transportu w jak najprostszy sposób. Zapraszam do kontaktu.

Najczęściej popełniany błąd

Ponieważ płyn do dezynfekcji ADR często podlega wyłączeniu LQ, wielu nadawców wybiera to wyłączenie z racji tego, że pozwala ono na znaczne oszczędności w transporcie.

Niestety często popełniany jest następujący błąd – towary LQ pakowane są w opakowania pojedyncze, zamiast w opakowania kombinowane. Na przykład płyn do dezynfekcji jest ustawiany na palecie, poszczególne warstwy przekładane są tekturą, a całość jest zaciągnięta folią termokurczliwą. Taki sposób pakowania nie jest zgodny z wyłączeniem Limited Quantity! Towary pakowane zgodnie z nim powinny być pakowane w opakowania kombinowane, składające się z opakowania wewnętrznego i zewnętrznego (np. butelki umieszczone w kartonie). Więcej o tym we wpisie dedykowanym temu wyłączeniu.

Wyłączenie LIMITED QUANTITY tylko po szkoleniu stanowiskowym

Często spotykam się z tym, że firmy zapominają lub lekceważą wymóg przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych ADR. Umowa ADR wymaga jednak, by personel mający do czynienia z towarami niebezpiecznymi – także w ilościach ograniczonych – był przeszkolony. Oczywiście to szkolenie powinno być przeprowadzone w zakresie odpowiednim do zadań i odpowiedzialności pracowników. Dla mnie bardzo istotne jest to, by w trakcie takich szkoleń nie marnować zasobów firmy. Często czas jest szczególnie cennym zasobem, dlatego nie wprowadzam do szkoleń stanowiskowych zbędnych elementów. Przekazana wiedza musi być praktyczna i łatwa do stosowania.

Pamiętaj też, że towary niebezpieczne transportowane przy wykorzystaniu odpowiednich wyłączeń, nadal pozostają towarami niebezpiecznymi. Nie tracą swoich niebezpiecznych właściwości, chociaż oczywiście poszczególne wyłączenia przyczyniają się do ograniczenia potencjalnych szkód. Płyn do dezynfekcji ADR w ilościach ograniczonych także pozostaje towarem niebezpiecznym, stąd wymóg przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego.

Wyłączenie w oparciu o przepis szczególny 601

W przypadku numerów UN1170 i UN1993 czasem istnieje możliwość zastosowania przepisu szczególnego 601:

Produkty farmaceutyczne (leki), gotowe do stosowania, które są materiałami wytwarzanymi i pakowanymi do sprzedaży detalicznej lub dystrybuowane w celu osobistego lub domowego zastosowania, nie podlegają przepisom ADR.”

Przepis ten jednak nie odnosi się bezpośrednio do produktu takiego jak płyn do dezynfekcji ADR. Pozostaje więc odpowiedzenie sobie na pytanie, czy istnieje możliwość sklasyfikowania go jako „produktu farmaceutycznego (leku)”. We wcześniejszych latach przepis ten zmieniał swoje brzmienie i zawężał się właśnie do leków. Często wskazuje się na to, że pozostawia on pewne pole do interpretacji, ponieważ Umowa ADR nie definiuje ani produktu farmaceutycznego ani leku.

W mojej opinii płyn do dezynfekcji ADR nie mieści się w uznawanych definicjach leku i uważam, że zapis ten odnosi się tylko do leków opartych na substancjach sklasyfikowanych pod tymi numerami UN.

Gdy nie można zastosować żadnego wyłączenia

Ze względu na rodzaj substancji czy też wielkość opakowania, w jakim ją nadajemy, może okazać się, że wykorzystanie żadnego z wyłączeń nie jest możliwe. W przypadku próby nadania takiego towaru bez odpowiedniej wiedzy może okazać się, że naruszymy istotne przepisy. Łatwo doprowadzić do takiej sytuacji nadając taki towar np. w niecertyfikowanych opakowaniach. Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (Załącznik nr 1) klasyfikuje to naruszenie jako najpoważniejsze i przewiduje za nie karę w wysokości 3000 złotych. Najprostszym sposobem uniknięcia problemów czy komplikacji tego typu jest kontakt z doradcą ADR.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź