Słupki drogowe – jak je czytać?

W tym wpisie

Słupki drogowe to dość istotny element dróg. Chociaż na tym blogu zazwyczaj poruszamy tematy powiązane z ADR, czyli towarami niebezpiecznymi, to tym razem będzie bardziej ogólnie. Głównie dlatego, że znajomość oznaczeń na słupkach drogowych jest kluczowa dla bezpieczeństwa, a przepisy ADR powstały właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo maksymalnie zwiększyć. Z tego wpisu dowiesz się:

 • jakie oznaczenia mogą nosić słupki drogowe,
 • oraz jak wykorzystać je do wezwania pomocy.

Słupki drogowe czy słupki prowadzące?

No właśnie. Poprawnie słupki drogowe nazywamy słupkami prowadzącymi. Taką nazwę przypisano im w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 t.j.). W tym wpisie używamy określeń „słupki drogowe” i „słupki prowadzące” zamiennie.

Jeśli potrzebujesz odnieść się do źródła, link do rozporządzenia wraz z wymienionym załącznikiem znajdziesz na końcu tego wpisu.

Przeznaczenie słupków drogowych

Słupki drogowe stosuje się w celu ułatwienia kierującym orientacji co do szerokości drogi i jej przebiegu. Oczywiście jest to szczególnie pomocne w porze nocnej czy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Być może zwróciłeś na to uwagę, ale stosuje się różne słupki po każdej ze stron drogi:

 • po prawej stronie – z czerwonym odblaskiem,
 • po lewej stronie – z białym odblaskiem.

Wynika z tego, że głównym zadaniem słupków w ogóle nie jest informowanie uczestników ruchu o ich lokalizacji.

Na jakich drogach słupki prowadzące są wymagane

Słupki prowadzące stosuje się:

 • na drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na odcinkach dróg powiatowych i gminnych, w obrębie łuków o promieniach mniejszych od 450 m (jednocześnie zaleca się stosowanie słupków na całych ciągach tych dróg; nie jest to jednak wymaganie).

W przypadku dróg krajowych lub wojewódzkich, na odcinkach z chodnikami, nie wymaga się ich stosowania.

Znaki kilometrowe, hektometrowe i informujące o numerze drogi

Przyjęto, że na drogach krajowych i wojewódzkich słupki drogowe informują nas dodatkowo o:

 • numerze drogi,
 • kilometrze drogi, na którym się znajdujemy,
 • części dziesiętnej kilometra.

Zgodnie z poniższym wzorem.

słupki drogowe 2

Na przykładzie tego słupka wiemy, że znajdujemy się na:
 • 342 kilometrze,
 • drogi numer 19,
 • na hektometrze zerowym, czyli na samym początku 342 kilometra drogi.

Warto zauważyć, że informację o numerze drogi znajdziesz tylko na słupkach na pełnych kilometrach drogi, czyli na co dziesiątym słupku.

Jak wezwać pomoc

Gdybyśmy wzięli pod uwagę przykład wyżej wspomnianego słupka, wystarczy, że po połączeniu się z numerem alarmowym powiemy, że zdarzenie drogowe lub wypadek miały miejsce na 342 kilometrze drogi numer 19. To wszystko. Proste? Bardzo.

Może ty też zastanawiałeś się kiedy, czy musisz podawać kierunek, żeby poprawnie dokonać lokalizacji? Otóż nie, informacja podana na słupkach prowadzących jest uniwersalna bez względu na kierunek drogi.

Pamiętaj jednak, że na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie nie ma obowiązku stosowania tego rodzaju oznaczenia. To znaczy, że w sytuacji w której będziesz musiał wezwać pomoc, będziesz musiał w inny sposób określić swoje położenie, np. na podstawie ostatnio miniętej miejscowości lub po prostu szerzej określając trasę, w rodzaju „na trasie z Sochaczewa do Płońska, 20 minut od Sochaczewa”.

Dodatkowe informacje

Jeśli droga wyposażona jest w system łączności alarmowej, na słupkach drogowych pojawi się symbol słuchawki telefonicznej umieszczony na strzałce, która wskaże kierunek do najbliższego telefonu alarmowego.

Pamiętaj też, że słupki drogowe mogą być wykorzystane w toku ustalenia rzeczywistej prędkości pojazdu. Żeby było to możliwe, konieczne jest powołanie biegłego, ale zdarza się, rzeczywistą prędkość ustala się na podstawie czasu przejazdu od jednego do drugiego słupka. Ponieważ są one umieszczane co 100 metrów, jest to doskonały punkt odniesienia. Oznacza to, że można ponieść konsekwencje przekroczenia prędkości na podstawie samego nagrania wideo, bez urządzenia mierzącego prędkość.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź