Dokumenty transportowe ADR. Najczęstsze pytania

W tym wpisie

Dokumenty transportowe ADR to często powracająca kwestia zarówno wśród kierowców, jak i pracowników biurowych. Co prawda kierowcy posiadający uprawnienia ADR powinni posiadać taką wiedzę, ale poza nimi transport wykonują także kierowcy przewożący ADR na wyłączeniach. Nie przy każdym wyłączeniu jest wymagany dokument transportowy zgodny z ADR, ale gdy korzystamy z 1.1.3.6, jest on konieczny. Temat dokumentów był już poruszany w jednym z wcześniejszych wpisów. Tym razem w formie FAQ.

Czy konieczne jest, by dokumenty transportowe ADR były przygotowywane według jakiegoś wzoru?

Nie. Dlatego wielu przewoźników jako dokumenty transportowe ADR używa CMR, czy jakichkolwiek innych listów przewozowych. Ważne jest to, by zawrzeć na nich określone informacje, a nie to, jaką formę przybiera dokument.

Jakie informacje muszą znaleźć się na dokumentach?

Umowa ADR wskazuje wzór informacji zawartych w dokumentach transportowych. Lista wymaganych informacji jest wskazana w 5.4.1 i obejmuje zazwyczaj:

 • numer UN poprzedzony literami „UN”,
 • prawidłową nazwę przewozową,
 • grupę pakowania,
 • liczbę i określenie sztuk przesyłki,
 • całkowitą ilość każdego z towarów niebezpiecznych mającego odrębny numer UN,
 • nazwę i adres nadawcy (a dla transportów rozpoczynających lub kończących się na terytorium Polski także wskazanie właściciela towarów niebezpiecznych),

 • nazwę i adres odbiorcy,

 • kod ograniczeń przewozu przez tunele.

Jak wygląda dozwolony opis towarów niebezpiecznych?

Przykłady:

„UN 1098 ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), I, (C/D)” lub

„UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)”

Operatorzy logistyczni często tworzą swoje wzory dokumentów transportowych. Jednak nawet wtedy muszą dostosować się do wymagań umowy ADR. Jeden z dużych operatorów logistycznych działających w Polsce zrobił to w następujący sposób:

dokumenty transportowe adr

Czy muszę mieć dokument transportowy ADR, gdy przewożony towar jest na wyłączeniu?

To zależy od wyłączenia, z którego aktualnie korzystamy. Dokument transportowy ADR konieczny jest, gdy przewozimy towar niebezpieczny w oparciu o wyłączenie 1.1.3.6. Takiego dokumentu nie potrzebujemy jednak, gdy wykorzystujemy wyłączenie Limited Quantity (Ilości Ograniczone). Oczywiście nawet wtedy jesteśmy zobowiązani przygotować list przewozowy, ponieważ wymagają od nas tego inne akty obowiązujące w Polsce lub innych krajach europejskich.

Skąd kierowca lub inny pracownik ma wiedzieć to wszystko?

Jeśli sprawa dotyczy tzw. „pełnego ADR”, to oczywiście kierowca musi wcześniej zdobyć odpowiednie uprawnienia. Jeśli natomiast organizujemy lub realizujemy transport na wyłączeniu – na przykład jak to podano w powyższym punkcie – konieczne jest przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych dla personelu zaangażowanego w nadawanie lub transport ADR. Szkolenia stanowiskowe są wymagane przez umowę ADR. Wiedza przekazana w ich trakcie sprawia, że odpowiedni personel wie w jaki sposób przygotować dokumenty transportowe ADR – nawet jeśli wykorzystujemy jedno z wyłączeń ADR.

Podsumowanie, czyli najważniejsze kwestie do ustalenia w przewozie ADR

Przewóz ADR to nie tylko dokumenty transportowe. Żeby robić to dobrze, a – przede wszystkim – bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym prawem, oraz bez generowania niepotrzebnych kosztów, warto ustalić kilka kwestii:

 1. Czy potrzebuję kierowcy z uprawnieniami ADR? Nie zawsze jest to konieczne.

 2. Czy muszę wyznaczyć doradcą ADR? Nie zawsze, ale czasem to konieczne, o czym więcej tutaj.

 3. Czy muszę zapewnić szkolenie stanowiskowe pracownikom? W zdecydowanej większości przypadków to konieczne.

Oczywiście powyższe pytania nie wyczerpują tematu, ale myślę, że to właśnie od tych pytań warto zacząć. Jeśli twoja sytuacja budzi jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz skontaktować się z doradcą ADR. Uprawnienia doradcy ADR zdobyłem w Polsce i znajduję się na liście doradców Transportowego Dozoru Technicznego (numer świadectwa przeszkolenia doradcy 2426/2020). Gwarantuję profesjonalizm i szybkość reakcji.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Sklep

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź