Dodatkowe zbiorniki paliwa – kiedy zaczyna się ADR?

W tym wpisie

Wielu przedsiębiorców wykonujących transport międzynarodowy myśli o tym, żeby w swoich pojazdach zamontować dodatkowe zbiorniki paliwa. Umowa ADR w bardzo prosty i czytelny sposób reguluje tę kwestię. Przepis ogranicza się w zasadzie do jednego podpunktu złożonego z kilku zdań. Zobaczmy w takim razie, jakie wymagania musimy spełnić w tym zakresie – w końcu dodatkowe zbiorniki paliwa przynoszą wymierne korzyści.

Wyłączenia dotyczące przewozu paliw ciekłych

Umowa ADR odnosi się do niniejszego tematu w przepisie 1.1.3.3, gdzie wprost informuje, że „przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do przewozu paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia (…)”. Żeby uniknąć jednak nadinterpretacji tego przepisu, przeczytamy także, że paliwo takie może być przewożone w zbiornikach stałych, których konstrukcja jest zgodna z odpowiednimi przepisami, oraz które są połączone bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub jego dodatkowym wyposażeniem (np. agregatem). Możemy przewozić je także w kanistrach, ale i ta kwestia została uregulowana.

Jeśli chodzi o możliwości przewozu paliw ciekłych, które nie będą podlegać przepisom ADR, mamy następujące ograniczenia ilościowe:

  • pojemność całkowita zbiorników stałych nie może przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową;
  • pojemność zbiornika zamontowanego na przyczepie nie może przekraczać 500 litrów;
  • zbiornikach przenośnych (tj. kanistrach) możemy przewozić najwyżej 60 litrów.

Jak widać z powyższego, dodatkowe zbiorniki paliwa możemy montować w pojeździe tak, by nie przekroczyć pojemności 1500 litrów. Przepis ten dotyczy jednak tylko stałych zbiorników paliwa. To właśnie taka możliwość najczęściej nas interesuje. Ale Umowa ADR pozwala także na montaż dodatkowego zbiornika na przyczepie o pojemności do 500 litrów. Czy to praktyczne rozwiązanie? W większości przypadków nie, ale warto wiedzieć o takiej możliwości. Trzeba też pamiętać o tym, o czym mówiliśmy nieco wcześniej – taki zbiornik nadal musi być „połączony bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub jego dodatkowym wyposażeniem” (co jest oczywiste chociażby w przypadku agregatu).

Umowa ADR to nie wszystko

Montując dodatkowe zbiorniki paliwa musimy sprostać wielu restrykcyjnym przepisom. Niektóre z nich nakreślono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Ponieważ jednak montaż zlecamy wyspecjalizowanym firmom, oczekujemy od nich, że całość zostanie zrobiona zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.

Co, jeśli chcemy przewieźć paliwo korzystając z innych wyłączeń ADR? To jak najbardziej możliwe. W tym celu możemy wykorzystać wyłączenie 1.1.3.6. Będziemy musieli spełnić niektóre wymagania, ale wciąż nie będziemy potrzebować np. kierowcy z uprawnieniami ADR. Z drugiej strony, kiedy nasz kierowca dysponuje takimi uprawnieniami, przejście na pełny ADR to stosunkowo niski koszt, który może zwrócić się już po pierwszym ładunku.

Dodatkowe zbiorniki paliwa to dodatkowe korzyści

Dodatkowe zbiorniki paliwa to przede wszystkim:

  • niższe koszty paliwa;
  • prostsze odzyskiwanie VAT-u;
  • większy zasięg, a tym samym swobodniejsze możliwości planowania trasy.

Powyższe rozwiązania mają sens przede wszystkim w przypadku transportu wykonywanego pojazdami o DMC do 3,5 tony. W przypadku większości busów dysponujemy fabrycznymi zbiornikami paliwa o pojemności około 100 litrów. Dodatkowe zbiorniki paliwa pozwalają na zwiększenie łącznej pojemności nawet do 300 litrów. Już na pierwszy rzut oka widać trzy razy większy zasięg. A jak mogą wyglądać oszczędności? Gdyby przyjąć różnicę 50 groszy w cenie litra paliwa (pomiędzy ceną w Polsce, a za naszą zachodnią granicą), w przypadku dodatkowych 200 litrów pojemności mamy oszczędność na poziomie 100 złotych za jedno tankowanie. Nie wolno też zapominać o tym, że każde tankowanie w Polsce, to możliwość odliczenia podatku VAT bez konieczności korzystania z usług pośredników.

W przypadku ciągników siodłowych, zaprojektowanych do tego, żeby obsługiwać dalekobieżne trasy, zazwyczaj producent stosuje zbiorniki o maksymalnej łącznej pojemności, co pozwala na maksymalizację korzyści. Jeśli jednak kupujemy używany ciągnik siodłowy, który być może został przystosowany do krótszych tras krajowych, warto rozważyć montaż dodatkowego zbiornika paliwa. Szczególnie, gdy maszyna ma służyć w ruchu międzynarodowym. Skoro ADR pozwala nam na wykorzystanie zbiorników o pojemności do 1500 litrów na jednostkę transportową, warto to wykorzystać.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź