olej napędowy to adr

Czy wieziony na budowę olej napędowy to ADR? Co z innymi towarami niebezpiecznymi transportowanymi w tym samym celu?

Przepisy ADR bardzo jasno i czytelnie określają, do jakich sytuacji się nie odnoszą. Punkt 1.1.3.1 zawiera Wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych. W podpunkcie c czytamy, że przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do (pogrubienie moje):

przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.

Przewóz wykonywany przez przedsiębiorstwa, o których mowa, w celu ich zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji, nie podlega niniejszemu wyłączeniu. Zobaczmy w takim razie, jak powyższa zasada odnosi się do oleju napędowego, oraz w jakim sensie nadal możemy mówić o tym, że olej napędowy to ADR.

Do czego upoważnia to wyłączenie

Jeśli prowadzisz firmę budowlaną i na terenie budowy wykorzystujesz np. ciężki sprzęt, możesz każdorazowo przewieźć olej napędowy w ilości do 450 litrów. Tabela 1.1.3.6 informuje o maksymalnych ilościach, które można przewieźć w taki sposób (pamiętając nadal o ograniczeniu do 450 litrów). W zasadzie dotyczy ona innego wyłączenia, o którym piszę tutaj, ale zdecydowano, że będzie stanowić punkt odniesienia także w tym przypadku.

Żeby sprawdzić, czy dany towar kwalifikuje się do takiego przewiezienia, należy odszukać go w Tabeli A. Następnie w kolumnie 15 odczytać kategorię transportową – w przypadku oleju napędowego jest to kategoria „3”. Kiedy udamy się do tabeli 1.1.3.6 zauważymy, że możemy przewieść do 1000 litrów oleju napędowego, który przypisano do tej kategorii. Ponieważ jednak wyłączenie, które omawiamy, ogranicza ilości do 450 litrów, również w tym przypadku musimy ograniczyć 1000 litrów – sugerowane przez kategorię „3” – do 450 litrów.

Część numerów UN jest powtórzona w tabeli 1.1.3.6, jednakże nie jest to kompletna lista – brakuje na przykład UN 1202, czyli oleju napędowego. Dlatego jego kategorię transportową należy odczytać z Tabeli A. (Czerwone zaznaczenie własne.)

Jak przewieźć olej napędowy na budowę

Wyłączenie informuje nas również o tym, że „należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu”. Oznacza to tyle, że jeśli do przewozu takiej ilości paliwa wybierzemy bęben (tzw. beczkę), powinna być ona szczelnie zamknięta i zabezpieczona przed przewróceniem się, oraz przesuwaniem po przestrzeni ładownej. Ponieważ mowa jest o „normalnych warunkach przewozu”, przy tak niewielkich ilościach nie bierze się pod uwagę wyjątkowych sytuacji. Przykładem może być tu rozszczelnienie w wyniku kolizji drogowej.

Ponieważ tak realizowany przewóz w ogóle nie podlega pod przepisy ADR, nie znakuje się pojazdu. Sztuka przesyłki (np. kanister) również nie podlega żadnemu oznakowaniu.

Chociaż w niniejszym przykładzie omawiamy olej napędowy, wyłączenie to można zastosować do każdego innego towaru (jeśli w Tabeli A przypisano mu kategorię transportową inną niż „0”).

Jak nie można korzystać z tego wyłączenia

Ostatnie zdanie cytowanego wcześniej wyłączenia nie zezwala na przewóz tych towarów niebezpiecznych w celu „zaopatrzenia lub wewnętrznej i zewnętrznej dystrybucji”. W przypadku oleju napędowego oznaczałoby to, że ten sam przedsiębiorca nie może korzystać z niniejszego wyłączenia, kiedy zaopatruje swoją bazę. Przepis stanowi jasno, że nie jest to możliwe nawet wtedy, kiedy chodzi tylko i wyłącznie o wewnętrzną dystrybucję. Chociaż więc mogłoby się wydawać, że nadal stanowi to jedynie charakter pomocniczy wobec zasadniczej działalności, jest to niepoprawna interpretacja. W takiej sytuacji olej napędowy to ADR (w pełnym tego słowa znaczeniu).

Wyłączenie wyklucza także przewożenie w ten sposób towarów należących do klasy 7, czyli materiałów promieniotwórczych. Nie sposób jednak pomylić się tutaj w stosowaniu tego wyłączenia. Zgodnie z tabelą 1.1.3.6 maksymalna ilość przewożonych towarów klasy 7 wynosi „0”.

Olej napędowy to ADR (poniekąd nawet na wyłączeniu)

Na całą sytuację nie można patrzeć w oderwaniu od właściwości fizykochemicznych oleju napędowego. Jak by nie patrzeć, olej napędowy to ADR – posiada przecież określone właściwości, które czynią go niebezpiecznym, choć nie zawsze konieczne jest stosowanie wobec niego przepisów ADR. Proponuję patrzenie na taki przewóz w sposób, w którym uwzględnimy potencjalne zagrożenia. Oczywiście, nie warto utrudniać sobie życia, kiedy przepisy pozwalają na jego uproszczenie. Zachęcam do tego, żeby przewóz z uwzględnieniem takiego wyłączenia realizować z zachowaniem zdrowego rozsądku, który często wystarcza, by zapewnić należyte bezpieczeństwo.

 

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *