Koszty ADR na początek dla przewoźników

W tym wpisie

W tym wpisie wskażemy podstawowe koszty ADR z punktu widzenia przewoźnika, który planuje rozpoczęcie przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki. Innymi słowy – mamy busa lub jakikolwiek inny pojazd z zamkniętą (lub w niektórych przypadkach otwartą) przestrzenią ładunkową i chcemy mieć możliwość załadować też ADR. Nic prostszego.

Co prawda będę chciał odnieść się głównie do wymaganego wyposażenia, ale zanim do tego dojdę, kilka słów na temat kierowcy.

Kierowcy z uprawnieniami ADR

Wielu kierowców posiada uprawnienia ADR. Może okazać się, że nie są zbyt doświadczeni, ponieważ uprawnienia zdobyli „przy okazji”, ale na początek zupełnie wystarczy. Ponieważ odnawia się je co 5 lat, może okazać się, że będziemy mogli jeszcze długo korzystać z uprawnień niedawno zatrudnionego kierowcy. Nawet jeśli przyjdzie odnowić takie uprawnienia, jest to zazwyczaj koszt kilkuset złotych – a kurs można spokojnie wliczyć w koszty prowadzenia działalności.

Większość kierowców informuje nowych pracodawców o uprawnieniach ADR, jako że stanowi to atut. Warto jednak upewnić się, że nie umknęło to nam przy okazji kilku rekrutacji. Jeśli bowiem kierowca posiada uprawnienia, to nie tylko obniżymy w ten sposób koszty ADR na początek, ale co najważniejsze zyskamy czas, który normalnie należałoby poświęcić na przeszkolenie kierowcy w tym zakresie.

Kierowcy bez uprawnień ADR

Przeszkolenie kierowcy nie stanowi żadnego problemu. Koszt kursu początkowego to zazwyczaj 500-600 złotych netto, a w niektórych sytuacjach nawet mniej. W przypadku większej grupy możemy przeprowadzić kurs w siedzibie klienta. Następnie pozostaje zdać egzamin państwowy. Co ważne, w przypadku prowadzenia firmy transportowej koszt kursu można zwyczajnie zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności. Oznacza to, że jego rzeczywisty koszt znów jest niższy. Żeby zmniejszyć koszty przy większych grupach możemy zastosować dodatkowy rabat. Zmierzam do tego, że nawet jeśli kierowcy nie posiadają uprawnień ADR, można to zmienić bardzo szybko.

Chciałbym przypomnieć tutaj jeszcze o ważnej sprawie dotyczącej wykonywania przewozu na podstawie różnych wyłączeń (np. 1.1.3.6 lub LQ). Wielu przewoźników nie wie, że nawet wykonując przewóz na wyłączeniach, mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie stanowiskowe i dotyczy to także kierowców nieposiadających zaświadczenia ADR. Oczywiście nie będzie ono obejmować tak szerokiego zakresu jak uprawnienia ADR, ani nie będzie też kończyć się egzaminem państwowym. Będzie jednak obejmować zakres odpowiedni do zadań i odpowiedzialności pracowników wykonujących taki przewóz. Przykładem takich wymagań może być np. umiejętność zweryfikowania dokumentu transportowego zgodnego z ADR, który jest wymagany przy stosowaniu wyłączenia 1.1.3.6. Prowadzimy również takie szkolenia, dlatego jeśli chcesz przewozić tylko towary w ilościach, które podlegają poszczególnym wyłączeniom, zapytaj nas o takie szkolenie.

Wymagane wyposażenie ADR

W kwestii wymaganego wyposażenia ADR zacznijmy od tego, że wiele firm proponuje zestawy ADR w przystępnych cenach. Nie zawierają one często całego wymaganego wyposażenia, ale tak czy inaczej pozwalają na zakup większości wymaganych jego elementów w bardzo przystępnych cenach – koszt skrzynki ADR zawierającej minimalne zestawy to już zaledwie ok. 200 zł. Na końcu tego wpisu umieściłem linki do przykładowych zestawów dostępnych w różnych sklepach internetowych, co dodatkowo pomoże zminimalizować koszty ADR na początek.

O wymaganiach ogólnych dotyczących jednostek transportowych mówi dział 8.1 umowy ADR. Dla pojazdów od DMC do 3,5 tony przewożących towary niebezpieczne wymagane wyposażenie to:

  • dwie gładkie tablice barwy pomarańczowej – od 40 zł za sztukę
  • minimalnie 2 gaśnice ABC o minimalnej całkowitej pojemności na jednostkę transportową 4 kg – od 50 zł za sztukę
  • klin pod koła – od 30 zł
  • dwa stojące znaki ostrzegawcze – od 40 zł za sztukę
  • płyn do płukania oczu – od 50 zł

Wymagane wyposażenie na każdego członka załogi pojazdu:

Wymagane wyposażenie dodatkowe dla niektórych klas:

  • maska ucieczkowa dla każdego członka załogi (w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1) – ok. 250 zł za sztukę (zawsze taniej w zestawach ADR; w gotowych „skrzynkach ADR” najczęściej otrzymujemy półmaskę, która jest tańsza, ale zdarza się, że służby w niektórych krajach podważają jej skuteczność)
  • łopata (tylko dla klas 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9) – od 20 zł
  • osłona otworów kanalizacyjnych (tylko dla klas 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9) – od 30 zł
  • pojemnik do zbierania pozostałości (tylko dla klas 3, 4.1, 4.3, 8 lub 9) – od 30 zł

Ile to wszystko kosztuje?

Z powyższego wynika, że wyposażenie jednego pojazdu o DMC do 3,5 tony w pojedynczej obsadzie to koszt około 400 – 700 złotych. Niektóre z powyższych kosztów rzecz jasna odpadną w przypadku zakupów, ponieważ większość busów jest wyposażona w gaśnicę ABC o pojemności 2 kg czy klin pod koła, a kierowcy zazwyczaj posiadają rękawice, okulary ochronne itd.

Stosunkowo dużą część tego wydatku stanowi maska ucieczkowa, ale obowiązuje ona wyłącznie przy przewozie gazów trujących oraz materiałów trujących (jednocześnie w zestawach ADR jej cena jest zazwyczaj niższa, niż w oddzielnym zakupie). Biorąc pod uwagę całą rozpiętość towarów niebezpiecznych może okazać się, że długo nie trafimy na tego typu towar. Można więc z góry założyć, że nie będziemy przewozić takich towarów. To obniży początkowe koszty ADR do nieco ponad 400 złotych.

Takie koszty ADR mogą zwrócić się nawet po pierwszym ładunku.

Jakie są początkowe koszty ADR w przypadku zestawu o DMC do 40 ton?

Jedyna zasadnicza różnica w wyposażeniu dotyczy wyposażenia przeciwpożarowego. Umowa ADR wymaga, by w przypadku pojazdów o DMC powyżej 7,5 tony wyposażenie takie obejmowało przynajmniej 2 gaśnice o pojemności minimalnej każda 6 kg (w uproszczeniu). Również klin pod koła powinien być dostosowany do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – jest to jednak standardowe wyposażenie pojazdu. Z drugiej strony pojazdy o większej DMC są zazwyczaj wyposażone w gaśnice o odpowiednio większych pojemnościach, co wynika z odpowiednich przepisów.

Z powyższego wynika, że rozpoczęcie przewozu ADR nie stanowi dużego obciążenia. Oczywiście, jeśli wyposażamy kilka lub kilkanaście aut jednocześnie, początkowe koszty ADR mogą złożyć się na większą sumę. Z drugiej strony efekt skali sprawia, że inwestycja zwraca się znacznie szybciej. Tutaj wiele zależy od zespołu spedytorów i od tego, jak dobrze radzą sobie z ADR. To jednak zawsze można poprawić odpowiednim szkoleniem.

Już zupełnie pomijając powyższe, przedsiębiorca nadal może wozić ADR jedynie na wyłączeniu, np. 1.1.3.6 lub LIMITED QUANTITY. Obowiązują go wtedy konkretne ograniczenia, ale właściwie nie występują żadne dodatkowe koszty.

Jeśli po przeczytaniu tego wpisu pojawiły się jakieś pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu. Oczywiście koszty ADR to także wymóg wyznaczenia doradcy ADR, wobec czego zapraszam do zapoznania się z ze standardową ofertą.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź