ADR, a przewóz na potrzeby własne

W tym wpisie

Od czasu do czasu powracają pytania, jak przewieźć towar niebezpieczny jako „zwykły człowiek”, bo przecież jakoś czasem trzeba go przewieźć. Przykładem takich towarów mogą być chociażby benzyna, olej napędowy, różnego rodzaju gazy itd. Większość osób szybko kojarzy, że musi istnieć coś takiego, jak przewóz na potrzeby własne. Zazwyczaj nie mamy problemu z przewozem tego typu towarów („w rozsądnych ilościach”) na terenie kraju. Jednak kwestia powraca, gdy trzeba przewieźć coś poza granice.  Co trzeba uwzględnić, żeby móc swobodnie przewieźć towar niebezpieczny w ten sposób? Co w przypadku kontroli?

Przewóz na potrzeby własne

Żyjąc w Europie możemy korzystać z dobrodziejstw strefy Schengen. Ale nie zapominajmy także o korzyściach płynących z Umowy ADR, która reguluje tego typu kwestie prawie we wszystkich europejskich krajach. Dokładną listę krajów objętych tymi przepisami można sprawdzić chociażby tutaj. Przepis 1.1.3.1 tejże Umowy, podpunkt (a), informuje nas o możliwościach przewozu towarów niebezpiecznych przez osoby prywatne. Żeby było to możliwe, należy spełnić kilka warunków, tj. towary te muszą:

  • znajdować się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej;
  • służyć przewożącym je osobom do osobistego użytku;
  • być przewożone przy zastosowaniu środków zapobiegających uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu.

Pewien wyjątek stanowią tutaj materiały zapalne ciekłe przewożone w naczyniach do wielokrotnego napełniania, napełnianych przez osobę prywatną lub dla niej. Mowa tutaj chociażby właśnie o benzynie tankowanej do kanistra, a następnie przewożonej w takim opakowaniu. W takiej sytuacji zawartość w pojedynczym naczyniu nie powinna przekraczać 60 litrów i 240 litrów na jednostkę transportową.

Warto tutaj odnieść się także do tego, co w rzeczywistości oznacza trzeci z powyższych punktów. Co oznaczają normalne warunki przewozu? Są to warunki, w których dopuszcza się wystąpienie pewnych utrudnień wynikających na przykład z pogorszonych warunków atmosferycznych. Takie warunki nie zakładają co prawda wypadku, ale dopuszczają szereg czynności pozwalających na uniknięcie wypadku. Oznacza to, że należy w nich uwzględnić np. gwałtowne hamowanie czy też gwałtowne ominięcie przeszkody. Wobec tego, przewóz na potrzeby własne powinien charakteryzować się dobrym zabezpieczeniem towaru niebezpiecznego. Powinien być on zabezpieczony w sposób, który uniemożliwi jego przemieszczanie się na powierzchni ładunkowej, czy też zmianę pozycji (szczególnie ważne w przypadku ryzyka rozszczelnienia się naczynia). Należy uwzględnić także inne zabezpieczenia adekwatne to przewożonego przy wykorzystaniu tego wyłączenia towaru niebezpiecznego.

Zapis ten określa także, czego nie należy rozumieć jako przewóz na potrzeby własne:

„Towarów niebezpiecznych znajdujących się w DPPL [tzw. mauzerach], opakowaniach dużych lub w cysternach nie uważa się za przeznaczone do sprzedaży detalicznej”.

Wobec powyższego, to prawda, że niektóre towary niebezpieczne można kupić chociażby w mauzerach. I chociaż może być to forma sprzedaży detalicznej, Umowa ADR jasno określa, że nie można interpretować tego w ten sposób. Mamy tutaj więc jasne ograniczenie ilościowe i próba obejścia go, w przypadku kontroli, może wiązać się z konsekwencjami.

Przykład i podsumowanie

Przykładem towaru niebezpiecznego realizowanego jako przewóz na potrzeby własne może być argon. Na tytułowym zdjęciu tego wpisu widnieje butla argonu o pojemności 8L. Taką ilość tego gazu (UN1006) w takim naczyniu możemy przewozić przy wykorzystaniu omawianego wyłączenia.

Należy pamiętać, że omówione wyłączenie dotyczy jedynie osób prywatnych. Niemniej istnieją inne wyłączenia spod przepisów ADR, takie jak 1.1.3.6 czy LQ, które z powodzeniem mogą stosować przedsiębiorstwa. Oznacza to jednocześnie, że wykonując przewóz na potrzeby własne, nie możemy tłumaczyć się wykonywaniem jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Umiejętne korzystanie z wyłączeń pozwala na znaczące obniżenie kosztów transportu, czy kosztów obsługi towarów niebezpiecznych. Proszę pamiętać jednak, że większość wyłączeń spod przepisów ADR ma charakter częściowy – oznacza to, że w mocy nadal pozostają niektóre z tych wymagań. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia szkoleń stanowiskowych personelu zaangażowanego w obsługę takich towarów.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Sklep

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź