Przewóz odpadów medycznych. To może być ADR.

W tym wpisie

Pomimo rosnącej świadomości w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, nadal dość częstym problemem jest przewóz odpadów medycznych bez odpowiednich uprawnień lub w nieodpowiednich opakowaniach. Z jednej strony mamy zleceniodawców, którzy często nie mają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie – zlecają odpowiednią usługę przewoźnikowi i oczekują, że ma wiedzę i doświadczenie, by wykonać je zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Z drugiej strony zdarzają się przewoźnicy, którzy uważają, że wystarczy wyposażyć kierowcę w porządne rękawice i w zasadzie kwestie bezpieczeństwa mamy z głowy.

Tyle tylko, że to nie prawda. Zobacz, co na ten temat mówią przepisy ADR.

Nadawanie i przewóz odpadów medycznych mogą podlegać dodatkowym wymaganiom

Każdemu odpadowi przypisano sześciocyfrowy kod. Wszystkie te kody można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Rozporządzenie to dzieli odpady na 20 grup. Nas interesuje grupa 18, która zbiera odpady medyczne i weterynaryjne. Co więcej, w katalogu przewidziano pojawienie się odpadów niebezpiecznych i postanowiono, że każdy taki odpad zostanie oznaczony gwiazdką po prawej stronie identyfikującego go kodu. Przykładem może być:

18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03).

Powyższe przepisy co prawda nie odnoszą się bezpośrednio do drogowego przewozu towarów niebezpiecznych, ale są o tyle istotne, że zleceniodawcy posługują się nimi relatywnie często. Wobec tego jeśli jako przewoźnik otrzymasz zapytanie ofertowe na przewóz odpadów medycznych, prawdopodobnie twój zleceniodawca będzie mógł udzielić ci informacji o kodzie danego odpadu. Następnie korzystając z wyżej wspomnianego katalogu odpadów będziesz w stanie określić, czy masz do czynienia z towarem niebezpiecznym.

Sprawdzamy kod odpadu i okazuje się, że odpad jest niebezpieczny

Jeśli sprawdzony odpad okazuje się być niebezpiecznym w ujęciu katalogu odpadów lub nasz zleceniodawca określa go jako niebezpieczny, w przypadku transportu drogowego następnym krokiem jest kontakt z doradcą ADR. Jest tak dlatego, że chcąc ustalić samemu, czy dany odpad podlega dodatkowym ograniczeniom w transporcie drogowym, istnieje duża szansa, że zrobimy to źle, narażając tym samym personel na niebezpieczeństwo, a firmę na kary finansowe nałożone w wyniku potencjalnej kontroli drogowej.

Kolejna kwestia jest taka, że jeśli odpad jest niebezpieczny, taki przewóz odpadów medycznych prawdopodobnie wymaga wyznaczenia doradcy ADR (chociażby w oparciu o umowę o świadczenie usług doradczych). To oczywiście nie jest zasadą, bo w niektórych sytuacjach można wykorzystać wyłączenia spod przepisów ADR, ale to też należy ustalić ponad wszelką wątpliwość.

Jakie odpady medyczne są niebezpieczne w rozumieniu przepisów ADR?

Przepisy umowy ADR wyróżniają aktualnie tylko kilka pozycji na liście towarów niebezpiecznych, ale są to pozycje o tyle pojemne i szerokie, że mogą obejmować prawie każdy przewóz odpadów medycznych:

UN 3291 ODPAD KLINICZNY NIEOKREŚLONY I.N.O.

UN 3291 ODPAD (BIO) MEDYCZNY I.N.O.

UN 3291 ODPAD MEDYCZNY OKREŚLONY I.N.O.

UN 3549 ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŹNY DLA LUDZI

UN 3549 ODPAD MEDYCZNY KATEGORIA A ZAKAŹNY tylko DLA ZWIERZĄT

To normalne, że pojawią się wątpliwości, czy odpad, który mamy do nadania lub przewiezienia, rzeczywiście jest odpadem niebezpiecznym w wyżej przedstawionym ujęciu. Żeby wykluczyć takie wątpliwości najprościej jest skontaktować się z doradcą ADR, który pomoże ustalić stan faktyczny. Dobry doradca ADR to taki, który rzetelnie wskaże, czy konieczne jest tutaj ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z wypełnieniem wymagań Umowy ADR, czy też nie. W końcu zarówno z punktu widzenia zleceniodawcy jak i przewoźnika bardzo istotną kwestią jest minimalizowanie kosztów.

Nie rób tego sam - nawiąż współpracę z doradcą ADR

Celowo nie omawiamy tutaj szczegółowych wymagań, jakim podlega taki przewóz odpadów medycznych. Jeśli okaże się, że będzie to przewóz towarów niebezpiecznych w rozumieniu ADR, kontakt z doradcą ADR będzie konieczny – pod warunkiem, że zależy nam na tym, żeby wyczerpać obowiązującego wymagania. Oczywiście nie musi być tak, że wyznaczenie doradcy ADR będzie konieczne, ale nawet jeśli jako przewoźnik będziesz mógł skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6, kierowca realizujący taki przewóz powinien odbyć przynajmniej odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Tym wpisem chcemy jedynie wskazać, że przewóz odpadów medycznych często może być przewozem towarów niebezpiecznych w rozumieniu Umowy ADR.

Pamiętaj też o innych wymaganiach związanych z takim przewozem

Chociaż ten wpis dotyczy przede wszystkim wymagań stawianych przez Umowę ADR, nie można zapominać też o innych wymaganiach, które należy wypełnić, gdy chcemy realizować przewóz odpadów medycznych. Dotyczą one takich kwestii jak konieczność uzyskania wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO. Konieczne może być także uzyskanie zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów, wydawane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź