Oznakowanie pojazdów ADR (oraz sposoby przewozów). 9 przykładów

W tym wpisie

Oznakowanie pojazdów ADR to często powracająca kwestia – szczególnie wśród przewoźników, kierowców czy spedytorów, którzy dopiero zaczynają pracować z ADR-em. Korzystając z okazji przypominam, że personel biurowy – taki jak spedytorzy – także powinien przejść obowiązkowe szkolenie stanowiskowe ADR. Oczywiście, kierowcy przewożący ADR powinni mieć tę wiedzę w małym palcu – ponieważ zdobyli ją w trakcie kursu ADR. Rzeczywistość jednak wygląda tak, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje przypomnieć sobie różne rzeczy i to dobrze, że chcemy je sobie przypominać. Wbrew pozorom kwestia ta nie jest skomplikowana i w zasadach oznakowywania pojazdów ADR można zauważyć pewne zależności. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych przykładów, przyjrzyjmy się podstawowym sposobom przewozu ADR. Ma to dość bezpośredni związek z głównym tematem wpisu.

W gwoli ścisłości – tam, gdzie to konieczne w tym wpisie, rozróżniam pojęcia pojazdu oraz jednostki transportowej. W innych przypadkach używam ich nieco luźniej, co odpowiada przyzwyczajeniom wielu osób (choć nie jest do końca poprawne). Mam nadzieję, że nikt nie będzie mieć mi tego za złe.

Sposoby przewozu towarów niebezpiecznych

Umowa ADR dopuszcza następujące sposoby przewozu towarów niebezpiecznych:

 • przewóz w sztukach przesyłki – przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach (ogólnie mówiąc) oraz przedmiotów zawierających materiały niebezpieczne, które ze względu na swój rozmiar, masę lub kształt mogą być przewożone bez opakowania, lub też w pakietach, klatach oraz urządzeniach do przenoszenia;

 • przewóz luzem – przewóz w pojazdach, kontenerach  lub kontenerach do przewozu luzem. Ale uwaga! Sposób ten nie odnosi się ani do towarów opakowanych, ani do materiałów przewożonych w cysternach;

 • przewóz w cysternach – przewóz gazów, cieczy lub materiałów stałych w cysternach (obejmując różne rodzaje cystern).

Do każdego z tych sposobów wrócimy nieco dalej wraz z konkretnymi przykładami oznakowania.

Oznakowanie pojazdów ADR przewożących sztuki przesyłki

Tutaj sprawa jest zdecydowanie najprostsza. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne w sztukach przesyłki oznaczamy gładkimi tablicami barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej.

oznakowanie pojazdów adr

Warto przypomnieć, że przewóz w sztukach przesyłki możemy realizować nie tylko w pojazdach krytych. Realizacja takiego przewozu w niektórych przypadkach możliwa jest także przy wykorzystaniu pojazdów odkrytych. Można wykorzystać tu chociażby naczepę typu platforma.

Oznakowanie pojazdów ADR w przewozie luzem

W tej sytuacji pojawia nam się kilka możliwości. Jeśli nasza jednostka transportowa posiada z przodu i z tyłu gładkie tablice barwy pomarańczowej, możemy zastosować następujące oznakowanie:

oznakowanie pojazdów adr

W przypadku zobrazowanym powyżej stosujemy:

 • gładkie tablice barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, prostopadle do osi podłużnej pojazdu;

 • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – na dwóch bokach pojazdu równolegle do osi podłużnej pojazdu;

 • duże nalepki właściwe dla danego towaru niebezpiecznego oraz duże znaki dla towaru zagrażającego środowisku – na dwóch bokach i z tyłu pojazdu.

Możliwe jest również zastosowanie alternatywnego oznakowania:

oznakowanie pojazdów adr

Jak widać powyżej, jednostkę transportową z przodu i z tyłu możemy oznaczyć tablicami barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN. Tym samym możemy zrezygnować z umieszczania jakiejkolwiek tablicy barwy pomarańczowej po obu bokach pojazdu. Duże nalepki oraz duże znaki stosujemy dokładnie tak samo w obydwu przypadkach.

Nieco inaczej wygląda oznakowanie jednostki transportowej przewożącej kontener:

oznakowanie pojazdów adr

W przypadku zobrazowanym powyżej stosujemy:

 • gładkie tablice barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, prostopadle do osi podłużnej pojazdu;

 • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – na dwóch bocznych ścianach kontenera równolegle do osi podłużnej pojazdu;

 • duże nalepki właściwe dla danego towaru niebezpiecznego oraz duże znaki dla towaru zagrażającego środowisku – na czterech bocznych ścianach kontenera.

Tak jak w poprzednim przypadku, tutaj również możliwe jest zastosowanie alternatywnego oznakowania:

Tutaj także jednostkę transportową z przodu i z tyłu możemy oznaczyć tablicami barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN. Rezygnujemy wtedy z umieszczania jakiejkolwiek tablicy barwy pomarańczowej na dwóch bocznych ścianach kontenera. Duże nalepki oraz duże znaki stosujemy dokładnie tak samo w obydwu przypadkach – umieszczając je na czterech bocznych ścianach kontenera.

Oznakowanie pojazdów ADR podczas przewozu w cysternie

W tej części odniesiemy się jedynie do pojazdów-cystern, pojazdów-baterii oraz pojazdów z cysternami odejmowalnymi. Nie wyczerpuje to tematu, ale obejmuje ogromną większość przypadków, z którymi spotykamy się najczęściej.

Oznakowanie pojazdów ADR przy przewozie w cysternach, gdy przewozimy jeden towar niebezpieczny, wygląda następująco:

oznakowanie pojazdów adr

W powyższej sytuacji stosujemy:

 • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, prostopadle do osi podłużnej pojazdu;

 • duże nalepki właściwe dla danego towaru niebezpiecznego oraz duże znaki dla towaru zagrażającego środowisku – na obu bokach pojazdu oraz z tyłu.

Nieco inaczej wygląda oznakowanie pojazdów ADR przewożących w cysternie różne towary niebezpieczne:

oznakowanie pojazdów adr

W powyższym przypadku stosujemy:

 • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – na obu bokach każdej komory cysterny, umieszczone równolegle do osi podłużnej pojazdu;

 • gładkie tablice barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, umieszczone prostopadle do osi podłużnej pojazdu;

 • duże nalepki właściwe dla danego towaru niebezpiecznego oraz duże znaki dla towaru zagrażającego środowisku – na obu bokach każdej komory cysterny oraz z tyłu pojazdu, gdzie muszą znaleźć się w sumie wszystkie wzory nalepek umieszczone na bokach wszystkich komór cysterny.

Oznakowanie cystern do przewozu gazów wyposażonych w zawory bezpieczeństwa (zmiana 2023)

Wraz z nowelizacją przepisów Umowy ADR w roku 2023, pojawiło się nowe wymaganie dotyczące oznakowania cystern do przewozu gazów, jeśli cysterny są wyposażone w zawory bezpieczeństwa. Dla takich sytuacji przewidziano nowy znak zgodny z poniższym wzorem:

oznakowanie pojazdów adr znak SV

Zasady umieszczania takiego znaku są takie same, jak w przypadku nalepek ostrzegawczych lub innych znaków. W przypadku pojazdów-cystern będziemy umieszczać go po obu bokach oraz z tyłu, natomiast w przypadku kontenerów-cystern po obu bokach i na obu dennicach.

Oznakowanie pojazdów ADR przewożących paliwa w cysternach

W przypadku przewozu paliw w cysternach możemy zastosować pewien wyjątek. Zanim jednak przejdziemy do wyjątku, warto wspomnieć, że oznakowanie pojazdu przewożącego jeden rodzaj paliwa powinno wyglądać następująco:

oznakowanie pojazdów adr

Stosujemy tutaj zatem takie same zasady znakowania pojazdów, jak w przypadku każdego innego przewozu, w którym wieziemy w cysternie jeden towar niebezpieczny. Kiedy jednak przewozimy różne paliwa w wielokomorowej cysternie oznakowanie może wyglądać następująco:

W powyższym przypadku stosujemy:

 • tablice barwy pomarańczowej z numerami rozpoznawczymi zagrożenia i numerami UN – na obu bokach każdej komory cysterny, umieszczone równolegle do osi podłużnej pojazdu;

 • gładkie tablice barwy pomarańczowej – jedna z przodu, druga z tyłu jednostki transportowej, umieszczone prostopadle do osi podłużnej pojazdu;

 • duże nalepki właściwe dla danego towaru niebezpiecznego oraz duże znaki dla towaru zagrażającego środowisku – na obu bokach jednej komory cysterny oraz z tyłu pojazdu.

Wyjątek ten pozwala więc na to, by nie powtarzać oznakowania nalepkami i znakami na każdej komorze cysterny. Z tego uproszczenia możemy skorzystać przewożąc następujące towary niebezpieczne:

 • UN 1202 OLEJ NAPĘDOWY, OLEJ OPAŁOWY LEKKI lub OLEJ GAZOWY;

 • UN 1203 BEZNYNA SILNIKOWA;

 • UN 1223 NAFTA LOTNICZA;

 • paliwo lotnicze sklasyfikowane jako UN 1268 PRODUKTY NAFTOWE I.N.O.;

 • UN 1863 PALIWO LOTNICZE DO SILNIKÓW TURBINOWYCH.

Co w sytuacji, gdy pojawiają się wątpliwości?

Wątpliwości są czymś normalnym i to, że się pojawiają, to dobra okazja do tego, żeby sprawdzić coś jeszcze raz. Oczywiście podstawę wiedzy zawsze będzie stanowić Umowa ADR. Nie bez znaczenia pozostaje także wybór doradcy ADR. Gwarancja dobrego kontaktu i szybkiej reakcji ze strony doradcy ADR to absolutna podstawa, a oznakowanie pojazdów ADR to poważna kwestia. Chętnie przedstawię ofertę na doradztwo ADR. Zapraszam do kontaktu – także telefonicznego. Obowiązki doradcy wykonuje w oparciu o uprawnienia zdobyte w Polsce. Tym samym jestem obecny na liście doradców Transportowego Dozoru Technicznego.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź