instrukcje pisemne zgodne z adr

Instrukcje pisemne zgodne z ADR stanowią jeden z elementów podstawowego wyposażenia załogi pojazdu przewożącego towary niebezpieczne. W tym krótkim wpisie odniosę się do tego, jaki jest w ogóle sens tych instrukcji oraz jak należy ich używać, żeby ten sens spełniły. Przyjmy się także kwestii tego, kto powinien takie instrukcje udostępnić kierowcy.

Jaką formę muszą mieć instrukcje pisemne zgodne z ADR?

Umowa ADR nie poświęca instrukcjom pisemnym zbyt wiele uwagi – są to zaledwie 4 przepisy (począwszy od 5.4.3.1) – ale mówi na ich temat wystarczająco dużo, żeby nie mieć co do nich wątpliwości. Znajdziemy w niej wzór tychże instrukcji. Zarówno ze wzoru jak i z 5.4.3.4 wynika jasno, że muszą zawierać się one na 4 stronach. Umowa ADR nie określa ich formatu, chociaż sama jej treść udostępniana jest w formacie A4, wobec tego wzór instrukcji jest przystosowany także do formatu A4. Nie oznacza to jednak, że jest to jedyny dozwolony format, ponieważ swobodnie można takie instrukcje przygotować zarówno na mniejszych jak i większych formatach.

Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że instrukcje pisemne zgodne z ADR przygotowane w formacie A4 są czytelne, a to istotna zaleta. Może się przecież przydarzyć, że będą używane w sytuacji stresowej, a ich czytelność będzie stanowić wtedy ogromny atut. Co ważne, instrukcje takie muszą być przygotowane jako wydruk w kolorze, ponieważ zawierają one wzory nalepek informujących o poszczególnych zagrożeniach, a niezwykle ważnym ich elementem są właśnie odpowiednie kolory pozwalające na szybką identyfikację zagrożenia.

statystyka adr

Jak korzystać z instrukcji pisemnych ADR poprawnie?

Przepis 5.4.3.3 jasno określa prawidłowy sposób korzystania z instrukcji pisemnych:

Przed rozpoczęciem przewozu, członkowie załogi pojazdu powinni dowiedzieć się jakie towary niebezpieczne są załadowane oraz sprawdzić w instrukcjach pisemnych, jakie czynności powinny być podjęte w razie zaistnienia wypadku lub zagrożenia.

Oznacza to, że instrukcje pisemne nie mogą być traktowane jedynie jako środek awaryjny w sytuacji zagrożenia – wtedy może być już za późno. Skąd natomiast załoga pojazdu ma czerpać informacje o załadowanych towarach niebezpiecznych? Najlepszym źródłem tej informacji są dokumenty transportowe. Umowa ADR co prawda nie reguluje wzoru tych dokumentów, ale reguluje treść informacji w nich zawartych. Wśród nich muszą znaleźć się numery nalepek zagrożenia (lub zagrożeń) przypisanych do przewożonych towarów niebezpiecznych. Znając tę informację kierowca może natychmiast ustalić z jakim zagrożeniem ma do czynienia, a z instrukcji odczytać, jakie kroki powinien podjąć, jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia.

W sytuacji zagrożenia

Pomimo tego, że instrukcje nie mogą być traktowane jedynie jako środek awaryjny w sytuacji zagrożenia, spełniają także taką rolę. Zgodnie z 5.4.3.1:

W kabinie kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym, powinny być przewożone instrukcje pisemne (…), stanowiące pomoc w razie zaistnienia wypadku podczas przewozu.

Umowa ADR nie precyzuje jak należy rozumieć „miejsce łatwo dostępne”. Całkiem jasne jest jednak to, że ich położenia nie wolno pozostawiać przypadkowi. Rozsądne jest przechowywanie ich wraz z dokumentami przewozowymi, ponieważ w sytuacji zagrożenia, w której konieczne będzie zaangażowanie służb ratunkowych, łatwy dostęp do instrukcji będzie dużym ułatwieniem dla kierowcy, a zaraz po przybyciu służb ratunkowych zażądają one udostępnienia dokumentów transportowych, aby wiedzieć, z jakim zagrożeniem mają do czynienia i jakie wobec tego środki należy przedsięwziąć.

Skąd wziąć instrukcje pisemne zgodne z ADR i kto powinien je zapewnić?

Przepis 5.4.3.2 podaje, że to przewoźnik jest zobowiązany dostarczyć załodze pojazdu instrukcje pisemne zgodne z ADR. W praktyce oznacza to po prostu tyle, że to pracodawca, lub personel przez niego wyznaczony, powinien wyposażyć w nie zatrudnionych kierowców. Co więcej, instrukcje muszą być sporządzone w takim języku, aby każdy członek załogi pojazdu mógł je swobodnie przeczytać i zrozumieć przed rozpoczęciem przewozu.

Instrukcje pisemne zgodne z ADR są dostępne w naszym Sklepie w cenie 4,99 brutto. Przygotowywane są na grubym papierze o gęstości aż 200g/m2, co znacząco wydłuża ich żywotność.

Instrukcje pisemne zgodne z ADR także po rosyjsku

Ponieważ wielu przedsiębiorców zatrudnia także kierowców ze wschodu, wprowadzamy do sprzedaży Instrukcje pisemne zgodne z ADR także w języku rosyjskim. Są one dostępne na tej samej stronie produktu. Przed zakupem należy dokonać zmiany języka. Językiem podstawowym jest zawsze język polski, chcąc dokonać zakupu instrukcji w języku rosyjskim wystarczy zmienić wariant, który znajduje się tuż pod nazwą produktu.

W przypadku zapotrzebowania instrukcji w językach innych niż polski lub rosyjski, zapraszamy do kontaktu. Chętnie dostarczymy takie instrukcje w regularnej cenie zapewniając krótki czas oczekiwania.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

2 Thoughts on “Instrukcje pisemne zgodne z ADR – zamów online w super cenie”

  • Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące pisemnej instrukcji dla kierowcy.
    Jeżeli, jednostka transportowa jest prowadzona przez dwóch kierowców, to kierowcy powinni mieć dwie instrukcje, czy też wystarczy im jedna instrukcja?

    • Dzień dobry. Umowa ADR nie precyzuje, czy liczba instrukcji pisemnych powinna odpowiadać liczbie członków załogi, co więcej wymienia instrukcje pisemne w kontekście dokumentów, które powinny znaleźć się na wyposażeniu jednostki transportowej, wobec czego nie uzależnia ich liczby od wielkości załogi. Wobec tego sytuacja, w której w kabinie kierowcy znajduje się jeden komplet instrukcji pisemnych, wydaje się być prawidłowa. Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę charakter instrukcji pisemnych – służą one wsparciu działań w sytuacji zagrożenia, wobec czego jeśli załoga pojazdu składa się z dwóch kierowców, praktyczne może być wyposażenie każdego z nich w pisemne instrukcje, by w razie zagrożenia mogli podjąć niezależne działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *