Wakacyjne zakazy ruchu dla ciężarówek 2024

W tym wpisie

Z oczywistych przyczyn wakacyjne zakazy ruchu – a właściwie ograniczenia oraz zakazy ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach – powracają jako temat co roku. Ponieważ ten blog dotyczy głównie towarów niebezpiecznych (ADR), przyjrzymy się głównie przepisom dotyczącym tej kwestii. Jednocześnie informacje tutaj zawarte będą dotyczyć niemalże każdego przedsiębiorcy związanego z transportem drogowym oraz kierowców zawodowych – bez względu na to, czy pracują z ADR czy nie.

Wakacyjne zakazy ruchu w przepisach krajowych

Z punktu widzenia przepisów krajowych, na których się skupimy, głównym aktem, który nas interesuje jest Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2023 poz. 2423). Wakacyjne zakazy ruchu zostały określone w sposób możliwe najbardziej uniwersalny, ponieważ okres ich obowiązywania został opisany jako „od najbliższego piątku po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych albo w piątek, w który kończą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach„. Oznacza to, że wakacyjne zakazy ruchu w tym roku obowiązują od 21 czerwca 2024 do 1 września 2024 włącznie. W tym okresie należy stosować się do nich:

  • od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
  • od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
  • od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

Jakiego rodzaju pojazdów dotyczą

Rozporządzenie określa okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Wyjątki od przepisów

Wspomniane rozporządzenie zawiera ponad 20 wyjątków, w których nie ma obowiązku stosowania się do wakacyjnych zakazów ruchu (ale nie tylko, ponieważ rozporządzenie to określa również inne zakazy oraz ograniczenia w ruchu występujące w innych częściach roku). Wśród wyłączeń od przepisów znajdują się takie, które znacząco ułatwiają planowanie transportu, jak na przykład (wymieniamy tylko niektóre):

  • przewóz żywych zwierząt,
  • przewóz sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
  • przewóz lekarstw i środków medycznych,
  • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
  • przewóz towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
  • przewóz artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej.

Jazda na pusto na załadunek lub po rozładunku

Jadąc na załadunek lub wracając z rozładunku – o ile przewóz dotyczy którejś z sytuacji zakwalifikowanych jako wyjątek – także nie trzeba stosować się do omawianych ograniczeń. Na przykład jadąc na załadunek towaru niebezpiecznego w niedzielę (do którego to będziemy musieli oznakować pojazd tablicami barwy pomarańczowej), nie musimy przejmować się ograniczeniami w ruchu wakacyjnym.

Rozporządzenie, do którego się odnosimy, zawiera także kilka innych ciekawych wyłączeń spod przepisów, które prawdopodobnie są znane większości osób z branży. Tak czy inaczej warto korzystać bezpośrednio z takich aktów prawnych, żeby mieć pewność, że nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Mając taką pewność zyskujemy spokój w działaniu, a jednocześnie możemy sprawniej zaplanować konkretne przewozy.

Przepisy w innych krajach mogą się różnić

Jeśli wykonujesz przewóz międzynarodowy, pamiętaj, że przepisy dotyczące ograniczeń w ruchu drogowym w okresie wakacyjnym mogą różnić się w innych krajach. Przykładem są Niemcy i Francja, gdzie ustawodawca nie przewidział tak szerokiego zwolnienia z zakazu, jak w Polsce. Dlatego pamiętaj, by przed rozpoczęciem przewozu na terenie danego kraju upewnić się, że znasz obowiązujące tam przepisy w tym zakresie. Niestety bardzo często oznacza to korzystanie z aktów prawnych w obcych językach. Jest to jednak niewielka cena za pewność, że nie grozi nam żadna kara czy też wszczęcie postępowania.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź