Kurs doradcy ADR. Pewne terminy 2024

W tym wpisie

Żeby zostać doradcą ADR, konieczny jest kurs doradcy ADR, a następnie zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny. Na 2024 rok planujemy przeprowadzenie łącznie co najmniej 22 kursów dla kandydatów na doradców ADR – to prawie dwa terminy w każdym miesiącu. Niektóre z terminów podaliśmy już na stronie kursu. 

Zobacz, jakie wymagania stawia się kandydatom, jak wygląda kurs doradcy ADR, w jaki sposób przebiega egzamin i kiedy prowadzimy najbliższy kurs.

Wymagania dla kandydatów na doradców ADR

Żeby zostać doradcą ADR konieczne jest spełnienie podstawowych wymagań. Kandydaci muszą:

  • posiadać wykształcenie wyższe,
  • nie być skazani za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu publicznemu,
  • ukończyć kurs doradcy ADR,
  • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Powyższe wymagania nie są szczególnie wysokie – szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że nie jest wymagane żadne kierunkowe wykształcenie wyższe. Wobec tego doradcą ADR może zostać osoba, która nigdy wcześniej nie wiązała swojej przyszłości z szeroko pojętym transportem, posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku i teraz planuje zmienić branżę.

Jak wygląda kurs doradcy ADR

Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem kurs na doradcę ADR trwa 44 godziny lekcyjne, obejmując:

  • część ogólną – 24 godziny,
  • część specjalistyczną (transport drogowy) – 16 godzin,
  • konsultacje – 4 godziny.

Nieodłączną częścią kursu prowadzonego przez nas są praktyczne ćwiczenia obejmujące między innymi rozwiązywanie zadań testowych i praktycznych, które mogą pojawić się na egzaminie. W ten sposób przygotowujemy kandydatów na doradców także pod kątem samego egzaminu. Nie brakuje również ćwiczeń obejmujących praktyczną stronę pracy doradcy ADR. Nasi kursanci mogą także poświęcić część czasu – na przykład konsultacje – na analizę jakiegoś aspektu, który jest szczególnie ważny w ich zakładzie pracy. Jesteśmy elastyczni i pozostajemy do dyspozycji kursantów.

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia, które upoważnia kandydata do przystąpienia do egzaminu. Zaświadczenie ważne jest 12 miesięcy od dnia wydania.

Jak przebiega egzamin

Egzamin organizowany jest przez Transportowy Dozór Techniczny, dlatego należy dostosować się do terminów ogłaszanych przez urząd. Najczęściej przeprowadzany jest w Warszawie. Od czasu do czasu organizowany jest w innych miastach i są to najczęściej Poznań, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Co do zasady jednak warto nastawić się na egzamin w Warszawie.

Sam egzamin składa się z trzech części:

  • ogólnej – 30 pytań testowych – 80 minut;
  • specjalistycznej – 20 pytań testowych – 60 minut;
  • opisowego zadania praktycznego – 60 minut.

W przypadku pytań testowych mamy do czynienia z pytaniami wielokrotnego wyboru. Oznacza to, że zawsze przynajmniej 1 odpowiedź jest prawidłowa ale prawidłowe mogą być także 2 lub 3 odpowiedzi. Za każde pytanie można zdobyć maksymalnie 3 punktu. Żeby zaliczyć tę część należy zdobyć co najmniej 80%.

Od 27 stycznia 2024 roku również zadanie opisowe będzie podzielone na 4 do 8 pytań (wcześniej warunkiem uznania egzaminu za ukończony z wynikiem pozytywnym było „poprawne rozwiązanie zadania opisowego”). Jako ośrodek szkoleniowy jesteśmy gotowi na tę zmianę i już uwzględniliśmy ją w swoich materiałach szkoleniowych.

Podsumowanie

Na końcu wpisu znajduje się link do komunikatów o terminach egzaminów dla kandydatów na doradców ADR. Warto śledzić je na bieżąco szczególnie ze względu na zmieniające się obostrzenia sanitarne.

Poniżej odsyłamy do strony, na której podajemy terminy i lokalizację zaplanowanych kursów.

Co najważniejsze, wskazane terminy są gwarantowane – oznacza to, że kurs odbędzie się bez względu na liczbę uczestników. Niektóre ośrodki odwołują kursy, jeśli zebrana grupa będzie niewielka – nie stosujemy tej praktyki. Wybierając nasz ośrodek masz pewność, że nie odwołamy go ze względu na liczbę kursantów. 

Możliwe jest także zorganizowanie kursu w innym niż wymienione terminy. Istnieje także możliwość zorganizowania kursu w siedzibie pracodawcy. W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

NAsze usługi

Doradztwo ADR

Sprawdź, czy dotyczy też ciebie
Przeczytaj kto powinien wyznaczyć doradcę ADR, a jeśli będziesz mieć wątpliwości zadzwoń lub napisz, a my pomożemy
Czytaj

Kursy i szkolenia

Część dostępna także online
Sprawdź naszą ofertę kursów ADR dla kierowców i szkoleń stanowiskowych dla personelu ADR
Sprawdź