doradca adr

Jakie istnieją wyłączenia ADR?

 

Wyłączenia ADR możemy podzielić na częściowe wyłączenia spod przepisów ADR, a także całkowite wyłączenia spod przepisów ADR. Najpopularniejsze częściowe wyłączenia to:

  • wyłączenie dotyczące maksymalnych dopuszczalnych ilości na jednostkę transportową, tzw. 1.1.3.6 lub „1000 punktów”;
  • ilości ograniczone, ang. Limited Quantity lub w skrócie LQ;
  • ilości wyłączone, ang. Excepted Quantity lub w sktrócie EQ.

Przykłady całkowitych wyłączeń to:

Skąd mam wiedzieć, jak stosować częściowe wyłączenia ADR?

 

Zarówno umowa ADR jak i ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych wymagają od przedsiębiorcy, by ten zapewnił swojemu personelowi szkolenie stanowiskowe ADR. To właśnie w trakcie takiego szkolenia personel dowie się, jakie wymagania należy spełnić, by móc korzystać z określonych wyłączeń ADR. W tym miejscu może pojawić się pytanie, jaki sens mają takie wyłączenia, skoro i tak należy spełnić pewne wymagania i ponieść w związku z tym pewne koszty? Towary niebezpieczne stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Mogą wpłynąć także katastrofalnie na środowisko naturalne. Częściowe wyłączenia ADR są ustępstwem dla przedsiębiorców tak, by ci mogli operować pewnymi ich ilościami bez ponoszenia pełnych kosztów związanych z ADR. Korzystając z niektórych wyłączeń nie musimy korzystać z usług doradcy ADR. Korzystając z innych, nie musimy stosować certyfikowanych opakowań, które w znaczący sposób podnoszą koszt przewozu.

Czy zawsze warto korzystać z wyłączeń?

 

To zależy. Jeśli myślimy o przewoźniku, który od czasu do czasu podejmuje ładunki z giełdy transportowej i chce przy tym jedynie dobrze wykorzystać wyłączenie (np. 1.1.3.6), może to być dobry pomysł. Jeśli jednak mówimy o nadawcy, czy też załadowcy, sprawa może rysować się inaczej. Pakowanie wielu towarów niebezpiecznych w opakowania o mniejszej pojemności, tak, żeby sprostać niektórym wyłączeniom, może być droższe, niż używanie większych opakowań. Również dzielenie transportów na mniejsze, by skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6 może prowadzić do wzrostu ceny jednostkowej transportu. Gdy przeliczyć koszt transportu w skali działalności przedsiębiorstwa, może okazać się, że warto zrezygnować z wyłączeń na rzecz „pełnego” ADR. Nie każdy przypadek jest taki sam. Niemniej raz na jakiś czas warto analizować sytuację firmy pod tym kątem.