Dokumenty transportowe ADR

Czy konieczne jest, by dokumenty transportowe ADR były przygotowywane według jakiegoś wzoru?   Nie. Dlatego wielu przewoźników jako dokumenty transportowe […]

doradca adr

Wyłączenia ADR

Jakie istnieją wyłączenia ADR?   Wyłączenia ADR możemy podzielić na częściowe wyłączenia spod przepisów ADR, a także całkowite wyłączenia spod […]

doradca adr

Szkolenia ADR

Podstawę prawną szkolenia ADR stanowią przepisy Umowy ADR oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Przepisy 1.3.1 oraz 8.2.3 Umowy ADR, […]