limited quantity

Jest to zupełnie inny rodzaj wyłączenia, dość często mylony lub stosowany zamiennie (całkowicie błędnie) z wyłączeniem 1.1.3.6. Wyłączenie LIMITED QUANTITY daje możliwość przewiezienia niektórych towarów jako niepodlegających pewnym wymaganiom ADR. Możliwość taką przewidziano tylko dla części towarów niebezpiecznych i tylko w określonych warunkach. Kluczowymi warunkami są ograniczone ilości na opakowanie wewnętrzne oraz zastosowanie opakowania zewnętrznego. Na czym więc polega korzystanie z LIMITED QUANTITY? Weźmy na warsztat UN 3140.

limited quantity

Prawidłowa nazwa przewozowa dla UN 3140 to ALKALOIDY CIEKŁE I.N.O. lub SOLE ALKALOIDÓW CIEKŁE I.N.O. Aby ustalić możliwość skorzystania z wyłączenia LIMITED QUANTITY (zapisywanego skrótowo jako LQ) należy udać się do kolumny 7a w Tabeli A, zatytułowanej Ilości ograniczone, i sprawdzić wskazaną wartość. W naszym przypadku jest to 5 litrów. Oznacza to, że jeśli chcemy skorzystać z tego wyłączenia, maksymalna pojemność opakowania wewnętrznego nie może przekroczyć 5 litrów.

W kwestii opakowań zewnętrznych wybór przedstawia się następująco:

  • karton, skrzynia drewniana, z tworzywa sztucznego itp., przy czym waga brutto sztuki przesyłki nie może przekroczyć 30 kg (3.4.2);
  • taca transportowa (np. paleta) obciągnięta folią, przy czym waga brutto sztuki nie może przekroczyć 20 kg (3.4.3).

Uwaga! Mówiąc o sztuce przesyłki mamy na myśli opakowanie zewnętrzne. Nie jest to zatem ograniczenie co do wielkości całego ładunku. Korzystając z tego wyłączenia możemy więc nadawać tony danego towaru niebezpiecznego, o czym będzie mowa nieco dalej.

Jak oznakować przesyłkę LIMITED QUANTITY?

Korzystając z tego wyłączenia, nie oznaczamy opakowań wewnętrznych. Oznakowaniu podlegają tylko opakowania zewnętrzne. Stosuje się następujący znak (3.4.7.1):

limited quantity

Jeśli zamierzamy użyć opakowania zbiorczego, na przykład umieścić tak oznakowane kartony na palecie, należy zastosować przepis 3.4.11. Wynika z niego, że jeśli oznakowania reprezentatywne dla wszystkich towarów niebezpiecznych nie są widoczne, należy oznakować taką paletę napisem „OPAKOWANIE ZBIORCZE” oraz umieścić na nim raz jeszcze naklejkę LIMITED QUANTITY.

Jeśli przewożony towar jest w stanie ciekłym, na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo umieścić strzałki kierunkowe po dwóch przeciwległych stronach sztuki przesyłki. Strzałki kierunkowe mogą wyglądać następująco:

limited quantity

Jakie są ograniczenia ładowania na pojazd towarów przewożonych jako LIMITED QUANTITY?

Takie ograniczenia, związane z samym tym wyłączeniem, nie występują, niemniej przy przekroczeniu pewnych ilości trzeba spełnić dodatkowe wymaganie. Zgodnie z przepisem 3.4.13 jeśli na jednostkę transportową o masie maksymalnej powyżej 12 ton, załadowano więcej niż 8 ton brutto towarów zapakowanych w ilościach ograniczonych, pojazd należy oznakować z przodu i z tyłu znakiem, którego wzór wskazano powyżej. W gruncie rzeczy jest to ten sam sam, którym oznaczamy opakowania zewnętrzne przesyłek LIMITED QUANTITY. Zmieniają się jedynie wymiary oznakowania, ponieważ powinny wynosić 250 x 250 mm (a w przypadku znaków na opakowania zewnętrzne wynoszą one 100 x 100 mm).

Warto pamiętać także, że do tak oznakowanych jednostek transportowych ma zastosowanie przepis 8.6.4, a więc zaczynają obowiązywać ograniczenia przejazdu przez tunele, a o tym, jak je stosować, piszę tutaj.

Procedura korzystania z wyłączenia LIMITED QUANTITY

  1. Wyszukujemy w Tabeli A interesujący nas numer UN i w kolumnie 7a sprawdzamy maksymalną wielkość opakowania wewnętrznego (jeśli pojawia się „0” zastosowanie tego wyłączenia nie jest możliwe).

  2. Dobieramy odpowiednie opakowania wewnętrzne oraz zewnętrzne w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie przekroczyć wyżej opisanych limitów.

  3. Znakujemy odpowiednio sztukę przesyłki.

Przykład – UN 3140

Załóżmy, że producent dostarcza wyżej wspomniany produkt w opakowaniach wewnętrznych o pojemności 1 litra. Znaleźliśmy producenta, który dostarcza tanie, niecertyfikowane opakowania zewnętrzne, w postaci kartonu, do butelek o tej pojemności. Ustaliliśmy, że karton mieszczący 16 butelek nas satysfakcjonuje. Po spakowaniu zważyliśmy sztukę przesyłkę (pojedynczy karton z 16 butelkami) – waga brutto wyniosła 19 kg. Mieścimy się więc spokojnie w limicie 30 kg, przewidzianym w 3.4.2. Pozostaje nam umieścić na opakowaniu znak wskazany powyżej oraz strzałki kierunkowe. Nasza sztuka przesyłki mogłaby wyglądać następująco:

limited quantity

Proszę pamiętać, że jeśli wymagane są strzałki kierunkowe (jak na grafice powyżej), muszą być one umieszczone po dwóch przeciwległych stronach przesyłki.

Najważniejsze zalety wyłączenia LIMITED QUANTITY

Organizowany z uwzględnieniem tego wyłączenia transport jest tańszy. Przedsiębiorca nie musi wyznaczać doradcy ADR. Kierowca nie musi posiadać uprawnień ADR. Dodatkowo nie ma konieczności stosowania certyfikowanych opakowań, co znacząco obniża koszty przygotowania przesyłki. Co więcej, w przeciwieństwie do wyłączania 1.1.3.6, w tym wypadku przewoźnika nie obowiązuje nawet posiadanie gaśnicy o minimalnej pojemności 2 kg (jest to plus w zasadzie tylko w przypadku przewozów pojazdami o DMC do 3,5 t). Przypominam również, że gdy na jednostkę transportową załadowano mniej niż 8 ton towaru niebezpiecznego jako LQ, nie obowiązują ograniczenia przewozu przez tunele.

Szkolenie stanowiskowe

Pomimo tego, że ADR nie wymaga od nas w tej sytuacji dokumentu przewozowego, nadal obowiązują inne umowy, chociażby konwencja CMR. Z drugiej strony ADR wymaga, żeby przed rozpoczęciem przewozu poinformować kierowcę w udokumentowany sposób o masie brutto ładunku LQ. W praktyce oznacza to, że przygotowanie listu przewozowego zawierającego masę brutto załadowanych towarów jest konieczne. Nie ma jednak konieczności umieszczania na nim jakichkolwiek zapisów typu „LIMITED QUANTITY”. Sytuacja może zmienić się jednak, kiedy część transportu będzie odbywać się drogą morską. Może tak być chociażby w przypadku jakiejkolwiek przeprawy promowej z lub do Wielkiej Brytanii. W przypadku tej części transportu obowiązują przepisy IMDG CODE. Właśnie dlatego armator będzie wymagać od kierowcy listu przewozowego między innymi ze wskazaniem, że wieziony towar podlega wyłączeniu LIMITED QUANTITY. Dodatkowo kierowca zostanie zobowiązany do oznakowaniu jednostki transportowej odpowiednimi znakami.

Tak jak w przypadku każdego innego wyłączenia, korzystanie z LIMITED QUANTITY nabiera sensu dopiero wtedy, kiedy przeszkolimy personel. Pracownicy nabierają wtedy biegłości, która przekłada się na realne korzyści dla firmy – jest tak chociażby w przypadku spedytorów. Jeśli jako przedsiębiorca planujesz lepiej wykorzystać to wyłączenie, praktyczne może okazać się przeszkolenie personelu w tym zakresie. Należy też wspomnieć, że umowa ADR wymaga, by kierowca realizujący taki przewóz był odpowiednio przeszkolony. Musi on przecież wiedzieć, czy i kiedy omijać tunele danej kategorii. Samo szkolenie stanowiskowe musi zostać udokumentowane. Chętnie zajmę się przeprowadzeniem takiego szkolenia – zapraszam do kontaktu.

odpowiedzialność przewoźnika według adr

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *