dokumenty transportowe adr

Ponieważ wielu przewoźników chce upewnić się, jak powinien wyglądać wpis ADR na CMR, postanowiłem napisać możliwie krótki wpis na ten temat. Co istotne, zasady wpisów ADR na listy przewozowe są zawsze takie same – bez względu na rodzaj listu przewozowego. Mogą mieć więc zastosowanie także do krajowego listu przewozowego, czy nawet wydania zewnętrznego, które posłuży jako list krajowy.

Wymagania umowy ADR

Umowa ADR na temat dokumentacji wypowiada się w dziale 5.4. Bez wnikania w szczegóły, kolejność informacji zawartych w dokumencie transportowym powinna wyglądać następująco:

UN 1098, ALKOHOL ALLILOWY, 6.1 (3), GP I, (C/D)

ADR reguluje nie tylko informacje, które należy zawrzeć w liście przewozowym, ale także ich kolejność, która powinna wyglądać następująco (powyższy przykład odpowiada poprawnej kolejności):

 • numer UN poprzedzony literami „UN”;
 • prawidłowa nazwa przewozowa, uzupełniona, o ile jest to wymagane, nazwą techniczną podaną w nawiasie;
 • dla:
  • materiałów i przedmiotów klasy 1: kod klasyfikacyjny;
  • materiałów promieniotwórczych klasy 7: numer klasy – „7”;
  • akumulatorów litowych UN 3090, 3091, 3480 i 3481: numer klasy „9”;
  • innych materiałów i przedmiotów pozostałych klas: numery wzorów nalepek ostrzegawczych;
 • grupa pakowania, jeżeli została przypisana;
 • kod ograniczeń przewozu przez tunele, jeżeli został przypisany.
wpis adr na cmr

W którym miejscu zrobić wpis ADR na CMR (lub innym dokumencie)?

Umowa ADR nie wymaga tutaj żadnego szczególnego rozwiązania. Takiego wpisu najlepiej dokonać w części przeznaczonej na opis towaru, ale nie jest to wymóg konieczny. W przypadku niektórych dokumentów używanych w transporcie krajowym takiego wyszczególnionego miejsca może nie być. W takim przypadku dokonujemy wpisu gdziekolwiek będzie możliwe zachowanie takiego formatu, jak wyszczególniony powyżej. Oczywiście musimy wybrać też miejsce, które zapewni możliwie największą czytelność informacji. W przypadku listu krajowego może wyglądać to następująco (podkreślenie moje):

dokumenty transportowe adr

Wpis ADR na CMR może wyglądać dokładnie tak samo. To prawda, że list przewozowy CMR zawiera miejsce wyszczególnione na wpis ADR, które wygląda następująco:

Już na pierwszy rzut oka widać, że kolejność nie spełnia wymagań umowy ADR. Oczywiście, możemy wykorzystać to miejsce, żeby zawrzeć taką informację, ale będzie to raczej informacja wewnętrzna. W przypadku kontroli przez odpowiedni organ dokument CMR uzupełniony tylko w ten sposób takiej kontroli może nie przejść. Co prawda Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych nie przewiduje kar za zamieszczenie informacji w niepoprawnej kolejności. Przewiduje ona natomiast karę za „przewóz towaru niebezpiecznego z dokumentem przewozowym, w którym nie są zawarte: numer UN lub grupa pakowania (o ile została przyporządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru niebezpiecznego”. Wysokość kary wynosi 500 złotych. Trzeba pamiętać jednak, że ustawa obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami kraju mogą obowiązywać inne przepisy. Dlatego polecam dokonywanie wpisów w takiej kolejności, w jakiej wymaga tego umowa ADR. W ten sposób wyczerpiemy wszystkie wymagania.

Podsumowując

Wpis miał być możliwie krótki i myślę, że zawarłem najważniejsze informacje, które rozjaśnią temat. Nieco więcej o samej konwencji CMR w świetle ADR pisałem jakiś czas temu. Niezmiennie zachęcam do kontaktu w tych i podobnych sprawach. ADR może być prosty – wiele zależy od doradcy. Zapraszam do współpracy.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *