paragraf

Wraz z 30 listopada 2017 roku w ustawie o transporcie drogowym wprowadzono zmiany niosące dla przewoźników poważne konsekwencje. Zmiana dotyczy głównie nakładanych kar, które niosą teraz za sobą nie tylko konsekwencje finansowe ale również ryzyko utraty dobrej reputacji. Utrata dobrej reputacji prowadzi bezpośrednio do wszczęcia przeciwko przewoźnikowi postępowania administracyjnego zawieszającego jego licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowe.

Ustawodawca przewidział 3 wagi naruszeń: poważne (PN), bardzo poważne (BP) oraz najpoważniejsze (NN). W niniejszym wpisie skupimy się tylko na tych najpoważniejszych i bezpośrednio dotyczących ADR. Jest to o tyle istotne, że w przypadku najpoważniejszych naruszeń już 1 takie naruszenie stanowi podstawę do zawieszenia zezwolenia. Ze względu na długość wpisu nie będę też poświęcał uwagi wszystkim naruszeniom.

Najpoważniejsze naruszenia związane z ADR

Wszystkie poniższe naruszenia są zakwalifikowane jako najpoważniejsze. Oznacza to, że za popełnienie jednego z nich, przewoźnik utraci dobrą reputację. Jego zezwolenie wykonywania zawodu przewoźnika drogowego może zostać zawieszone. Dodatkowo przy każdym z naruszeń podano wysokość towarzyszącej mu kary.

  • Napełnienie towarem niebezpiecznym, którego przewóz jest zakazany, lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego, którego przewóz jest zakazany. – 10000 PLN
  • Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem, który nie jest dopuszczony do przewozu luzem. – 6000 PLN
  • Napełnienie towarem niebezpiecznym w sposób niepozwalający na jego identyfikację lub nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w sposób niepozwalający na jego identyfikację. – 8000 PLN
  • Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w niecertyfikowanym opakowaniu. – 3000 PLN
  • Napełnienie cysterny towarem niebezpiecznym, który nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie, lub nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego w cysternie, który nie jest dopuszczony do przewozu w cysternie. – 6000 PLN
  • Przekroczenie wartości granicznych wskaźnika transportowego lub wskaźnika bezpieczeństwa krytycznościowego w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych klasy 7. – 5000 PLN
  • Napełnienie cysterny towarami reagującymi ze sobą niebezpiecznie lub przewóz takich towarów umieszczonych w sąsiadujących komorach cysterny. – 5000 PLN
  • Naruszenie zasad przewozu na warunkach używania wyłącznego w przypadku towarów niebezpiecznych klasy 7. – 3000 PLN
  • Napełnienie cysterny lub przewóz produktów żywnościowych w cysternach używanych do przewozu towarów niebezpiecznych bez zastosowania środków zapobiegających zagrożeniom zdrowia. – 3000 PLN

Kompletna lista naruszeń wraz z ich wagami znajduje się w Załączniku nr 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Zachęcam do zapoznania się z nimi, choćby pobieżnie.

Ustrzeż się ryzyka utraty dobrej reputacji

Utrata dobrej reputacji nie powinna oczywiście stanowić głównej motywacji w stosowaniu obowiązujących przepisów. Jakkolwiek uciążliwe mogą się wydawać, za każdym z nich stoi określone ryzyko dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego jako doradca dążę do tego, żeby ułatwić stosowanie przepisów ADR w przedsiębiorstwie. Często zauważam, że wystarczy wprowadzić proste procedury poprzedzone dobrze dobranym szkoleniem stanowiskowym. W rezultacie firmy realnie podnoszą poziom bezpieczeństwa, a przedsiębiorcy zyskują spokój.

Pamiętajmy też, że takie sytuacje nie stanowią codzienności. Nie chodzi więc o to, żeby obawiać się takiej sytuacji i poświęcać jej nadmiernie dużo uwagi. Moim zdaniem warto znać podstawy prawne, które mogą posłużyć komuś do przysporzenia nam problemów. Nawet jeśli sytuacja taka jest raczej mało prawdopodobna.

Zarówno ten wpis jak i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie mają charakter tylko i wyłącznie ogólnoinformacyjny. Nie powinny być rozumiane jako doradztwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *